Otwarty przedział odbiornika - widoczne filtry zasilania i ekranowane kable sygnałowe