LEWIT Michał Lewczuk

LEWIT Michał Lewczuk

ul. Kamrowskiego 11 lok. C12
81-603 Gdynia

NIP: PL 958-069-53-30

REGON: 364791554

NRB: 07 1140 2004 0000 3902 7629 0425     

lewitlogo200 

Wykonywana działanośc gospodarcza:

 • 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 • 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • 46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • 46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
 • 80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
 • 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • 95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
 • 33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
 • 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

 

 


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni