• 1
  • 2

Krótkofalarstwo

Krótkofalarstwo

 Logo PZK 1930 h15 200dpiMoja przygoda z krótkofalarstwem rozpoczęła się w 1987 roku w Pałacu Młodzieży w Gdyni, w pracowni radiotechniki i klubie SP2KUU. Tam przeprowadziłem pierwsze łączności pod okiem instruktorów, poznałem podstawy radiotechniki i zbudowałem pierwsze urządzenia własnej konstrukcji. Zmiana ustroju i powrót YMCA do swojej dawnej siedziby przy ul. Żeromskiego spowodowały zamknięcie radioklubu i likwidację koła zainteresowań. Licencję amatorską kategorii drugiej uzyskałem w 1993 roku po kursie przeprowadzonym w klubie harcerskim SP2ZIE w Gdyni. Otrzymałem wtedy znak SP2XDM. Od 2002 roku posiadam licencję kategorii pierwszej. W tym samym czasie zostałem członkiem Polskiego Związku Krótkofalowców. Od 2006 roku jestem członkiem klubu łączności SP2YWL. Zawodowo byłem związany z radiokomunikacją w latach 1995-1999 pracując jako konstruktor i programista w Zakładzie Morskich Systemów Radionawigacyjnych OBR Centrum Techniki Morskiej w Gdańsku. W latach 2013-2017 pełniłem funkcję członka zarządu i skarbnika w Pomorskim Odziale Terenowym PZK.

 W dalszej części tego działu zamieściłem informacje o moich konstrukcjach - przemiennikach nieliniowych FM SR2GA, SR2C, SR2GS, SR2GT, SR2GN i SR2UVG oraz przemiennikach zbudowanych przez Macieja SP2GPU - SR2Z i SR2SB a także swoje projekty krótkofalarskie, krótkie recenzje sprzetu radiokomunikacyjnego i inne opracowania.

 


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni