Do pobrania

Do góry

VNA HP8711A Mod.

 Pliki z opisami przeróbki analizatora sieci HP8711A na nigdy nie produkowaną wersję 8712A w formacie pdf, przygotowane przez Massimo IK1IZA, a także oryginalne pliki generatorów dykietek w formaci LIF zawierajacych aktualizacje firmware oraz instrukcje dostępne są dla wszystkich. Schematy ideowe modułu zasilacza i monitora, a także obrazy zawartości pamięci flash w formatach Intel HEX oraz bin dostępne sa tylko dla zarejestrowanych w serwisie radioamatorów - krótkofalowców.
 
 
 Files with contain instructions of modifications an HP8711A Networ Analyzer into never released 8712A vesion in PDF format, prepared by Massimo IK1IZA and original firmware images obtained form HP Agilent service website are avilable for everyone.
 Schematic diagrams of PSU and CRT assembly and images of Boot Flash Memory are avilabe for registered users (hamradio operators) only - for non-comecial purposes, due to possibility of law violation connected with firmware modifications.
LIF Disk Creator for HP8711A firmware update to version A.03.54
LIF Disk Creator for HP8711A firmware update to version A.03.52
HP8711A Fault Location and SLR Manual
Instruction how to convert a HP8711A into never released version 8712A
HP8711A Original Boot Prom Image v3.0.1 (Intel HEX)
HP8711A Original Boot Prom Image v3.0.1 (BIN)
HP8712A Modified Boot Prom Image v3.0 with Option 100 Enabled (Intel HEX)
HP8712A Modified Boot Prom Image v3.0 with Option 100 Enabled (BIN)
HP 871xA/B Power Supply Schematics Diagrams
HP 871xA/B CRT Assembly Schematics Diagrams
HP 871xA/B CRT Assembly PCB Layout
How to switch HP 8711A VNA Options - VGA mode and Diag.
 
 
Powered by Phoca Download

Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni