• 1
  • 2

Projekty krótkofalarskie

-40dB Notch na 427.9 MHz do eliminacji wpływu CDMA na przemiennik amatorski

 Na prośbę Karola SP4SKD, który boryka się z problemami silnych zakłóceń na wejściu przemiennika 70cm, wykonałem filtr typu band-pass/band-reject. Założeniem było wprowadzenie jak najmniejszego tłumienia w paśmie odbiorczym przemiennika i stłumienie częstotliwości 427,9MHz o co najmniej 30dB. Przemiennik typu MTR-2000 nie radzi sobie bowiem z sygnałem na poziomie -55dBm na tej częstotliwości.

 Za bazę do budowy filtra posłużył rezonator ćwierćfalowy opisany w jednym z moich poprzednich artykułów, pochodzący z nadajnika stacji bazowej NMT Nokia typu TPA 31. Do tej pory budowałem z nich tylko obwody pasmowo-przepustowe, tym razem potrzeba była inna, dlatego zdecydowałem się na zmianę układu włączenia filtra i dobudowanie pułapki szeregowej z obwodu równoległego. Oczywistym jest, że przeróbka rezonatora ćwierćfalowego, polegająca na wymianie stroika na dłuższy również była konieczna. Zakres pracy notcha jest bardzo szeroki - ponad 20MHz. Przy odstrojeniu od częstotliwości rezonansu równoległego o 1MHz uzyskuje się 30dB tłumienia, przy 3MHz -40dB a 5 -45dB. Jest to bardzo dobry wynik, jak na filtr jednoobwodowy. Potrzeba chwili spowodowała, że wykonałem najprostszą blokadę osi obrotu wodzika - wykonując otwór gwintowany M3 w tylnej pokrywie korpusu silnika krokowego. Wkręcenie w ten otwór śruby o długości 15mm skutecznie blokuje wirnik w dowolnie wybranej pozycji, zapobiegając przypadkowemu odstrojeniu. Kondensator zastosowany w pułapce szeregowej to trymer wieloobrotowy, powietrzny o korpusie ceramicznym 0,5-10pF.

 Poniżej prezentuję zdjęcia i wykresy, które demonstrują uzyskany rezultat - tłumienie przepustowe na 431,800MHz -0,1dB a tłumienie zaporowe na 427.900 MHz -40dB. Również poziom dopasowania jest na wysokim poziomie - wartości z zakresu -33 do -40dB w zależności od odstrojenia notcha.

 

cdm_notch_1
cdm_notch_1 cdm_notch_1
cdm_notch_2
cdm_notch_2 cdm_notch_2
cdm_notch_3
cdm_notch_3 cdm_notch_3
cdm_notch_4
cdm_notch_4 cdm_notch_4
cdm_notch_5
cdm_notch_5 cdm_notch_5
cdm_notch_6
cdm_notch_6 cdm_notch_6
PLOT3
PLOT3 PLOT3
PLOT4
PLOT4 PLOT4
PLOT5
PLOT5 PLOT5
PLOT6
PLOT6 PLOT6
PLOT7
PLOT7 PLOT7
PLOT8
PLOT8 PLOT8


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni