Przemienniki amatorskie FM i DV

 Budową i instalacją amatorskich przemienników zajmusję się od 1995 roku. ....

Artykuł w przygotowaniu


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni