SR2C 2m Chwaszczyno

Interpelacja do Prezydenta Miasta Gdyni

 Dzięki wspraciu radnego miasta Gdyni, Pana Mariusza Bzdęgi, sprawa instalacji przemiennika SR2C zostanie przedstawiona w najbliższych dniach Prezedentowi Miasta Gdyni.

 Poniżej znajduje się treść przedstawionej interpelacji:

 

Gdynia, dnia 23 lipca 2010 roku

Interpelacja

Do Prezydenta Miasta Gdyni

 

W sprawie wskazania potencjalnych lokalizacji dla instalacji przemiennika nieliniowego UKF FM dla potrzeb gdyńskich krótkofalowców.

Szanowny Panie Prezydencie!

 Ze względu na prośbę skierowaną przez środowisko gdyńskich krótkofalowców zwracam się z zapytaniem i prośbą o pomoc w umożliwieniu zainstalowania przemiennika nieliniowego UKF FM.  Przemiennik stosuje się w celu zwiększenia zasięgu łączności stacji ruchomych (radiotelefonów noszonych - ręcznych, oraz mobilnych np. zamontowanych w samochodach). Zasięg bezpośredni takich urządzeń jest niewielki - rzędu 10km jednak przy użyciu wysoko zainstalowanego przemiennika jego zasięg wzrasta w zależności od miejsca zainstalowania przemiennika i ukształtowania terenu i może sięgać 60 km i więcej.

 W wielu miastach Polski przemienniki utrzymywane są przez oddziały Polskiego Związku Krótkofalowców lub kluby krótkofalowców z dobrowolnych składek radioamatorów. Budują je i serwisują zapaleńcy -  poświęcając własny czas i pieniądze dla pożytku wszystkich radioamatorów zarówno lokalnych jak i odwiedzających region.
Aktualna lista takich urządzeń jest dostępna pod linkiem: http://hamradio.pl/wiki/Przemienniki_pasma_2m_w_Polsce. Wszystkie wymienione urządzenia działają dzięki poparciu rożnych instytucji, samorządów, firm - które dysponują budynkami, masztami bądź wieżami w wysokich punktach kraju.

 Środowisko gdyńskich krótkofalowców jest w posiadaniu sprawnego i gotowego do pracy urządzenia. Krótkofalowcy posiadają  również zezwolenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Aby przemiennik mógł jednak pracować,  niezbędna jest lokalizacja zarówno dla samego urządzenia jak i jego anteny na obiekcie znajdującym się  wysoko, bez przeszkód terenowych w pobliżu.

 Przemiennik ten został zaprojektowany z myślą o użyciu w Gdyni i w swojej zapowiedzi głosowej zawiera zwrot "Przemiennik gdyński". Intencja jego konstruktorów było zapewnienie niezawodnej łączności na terenie Trójmiasta i Zatoki Gdańskiej ze szczególnym uwzględnieniem Gdyni jako miasta atrakcyjnego turystycznie.

 Preferowanym miejscem instalacji przemiennika jest obszar znajdujący się powyżej 120 metrów n.p.m. Preferowana lokalizacja nie może sąsiadować z wysokimi obiektami. Jeżeli miasto zdecyduje się zaproponować lokalizacje, środowisko krótkofalowców deklaruje gotowość przeprowadzenia niezbędnych analiz które ocenią adekwatność wskazanej lokalizacji.

 W związku z powyższym zapytuję:

  1. Czy miasto Gdynia wyraża zainteresowanie pomocą w zainstalowaniu przemiennika nieliniowego UKF FM?
  2. Jakie potencjalne lokalizacje miasto Gdynia może wskazać jako możliwe do wykorzystania w celu instalacji przemiennika nieliniowego?

 Z wyrazami szacunku,

 Mariusz Bzdęga

 Radny Miasta Gdyni


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni