SR2C 2m Chwaszczyno

OO. Franciszkanie również przeciw.

 Poszukując lokalizacji dla przemiennika SR2C w Gdyni trudno było  nie zwrócić uwagi na wieżę kościoła OO. Franciszkanów przy ul. Ujejskiego 40. Kościół ten, widoczny z prawie każdego miejsca, usytuowany na Wzgórzu Maksymiliana wydawał się być dobrym miejscem - zwłaszcza, że na jego wieży znajduje się mnóstwo rozmaitych anten - zwłaszcza telefonii komórkowej.

 Licząc na przychylność władz klasztoru (wszakże w swej doktrynie Franciszkanie mają pomoc innym i ubóstwo) pomorski oddział PZK przedłożył Kurii Prowincjanej Braci Mniejszych Konwentualnych w Gdańsku pismo o następującej treści:

 

Podanie do kuri...
Podanie do kurii O.O. Franciszkanów Podanie do kurii O.O. Franciszkanów

 

 Decyzja kurii była odmowna, udzielona telefonicznie przez ekonoma prowincji, br. Wojciecha Kuliga.

 Uzasadnienie bardzo proste - Klasztor wpuszcza na wieżę kościoła tylko urządznia radiokomunikacyjne podmiotów gospodarczych przynoszących wymierny zysk w postaci wysokich opłat miesięcznych, wobec czego instalacja urzadzenia amatorskiego, nie przynoszącego zysku, jest poza zakresem zainteresowań OO. Franciszkanów.

 

 Pozostawiam to bez komentarza.

 Michał, SP2XDM


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni