SR2C 2m Chwaszczyno

Druga interpelacja Radnego Mariusza Bzdęgi

Gdynia, dnia 20.10. 2010 roku

Interpelacja

Do Prezydenta Miasta Gdyni

W sprawie instalacji przemiennika nieliniowego UKF FM dla potrzeb gdyńskich krótkofalowców.

 

Szanowny Panie Prezydencie!

W związku z moją interpelacją z dnia 23 lipca 2010 roku w sprawie wskazania potencjalnych lokalizacji dla instalacji przemiennika nieliniowego UKF FM dla potrzeb gdyńskich krótkofalowców i informacją z Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności o negatywnym rozpatrzeniu wniosku gdyńskich krótkofalowców o instalację przemiennika nieliniowego UKF FM ze względów finansowych informuję, że najprawdopodobniej doszło do nieporozumienia. Zaprezentowany kosztorys na kwotę 13.000 zł w opinii środowiska gdyńskich krótkofalowców jest zbyt wysoki. Inicjatorzy pomysłu są gotowi samodzielnie wykonać prace instalacyjne. Od miasta potrzebna jest zgoda na instalację sprzętu, który krótkofalowcy już posiadają.

W związku z powyższym zapytuję:

1.    Jakie potencjalne lokalizacje miasto Gdynia może wskazać jako możliwe do wykorzystania w celu instalacji przemiennika nieliniowego?

Z wyrazami szacunku,

Mariusz Bzdęga

Radny Miasta Gdyni


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni