SR2C 2m Chwaszczyno

Podanie do Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Komuny Paryskiej w Gdyni to kolejne miejsce, do którego udałem się z podaniem o zgode na montaz przemiennika. Wybrany budynek należący do ww. spółdzielni, który wydaje się być dobra lokalizacją dla przemiennika to wiezowiec przy ul. Zielona 19.

 


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni