SR2GA 70cm Władysławowo

Nowy przedwzmacniacz w przemienniku SR2GA

Dzisiaj, zgodnie z planem udało się zamontować nowy przedwzmacniacz niskoszumny i filtry pasmowe. Dzięki tej zmianie czułość przemiennika wzrosła, przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu szumów.

Przy okazji zamontowałem termostaty służące do:

  • załączenia wentylatorów przy przekroczeniu temperatury +25°C,
  • załączenia grzałki antykondensacyjnej przy spadku temperatury poniżej +10°C.

Zamontowanie termostatów było podyktowane następującymi względami:

  • Hałas wentylatorów przeszkadzał w pracy na radiostacji UKF w klubie,
  • Wentylatory pracując ciągle pobierają ok 15W mocy, co w wielu przypadkach jest po prostu stratą energii.
  • Ostatnia zima dała się we znaki układom przemiennika. Wewnątrz klubowych pomieszczeń panowała temperatura taka jak na dworze, czyli nawet -20ºC. Spowodowało to usterki, których wolałbym uniknąć w przyszłości.

 Termostaty oraz grzałka są elementami typowymi dla systemów automatyki przemysłowej. Grzałka o mocy 15W w zupełności wystarczy do podgrzania wnętrza obudowy przemiennika do temperatury powyżej 0°C.

LNA i filtry pa...
LNA i filtry pasmowe LNA i filtry pasmowe

 

73! de SP2XDM


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni