SR2GA 70cm Władysławowo

Instalacja anteny X-510

 Przemiennik SR2GA pracuje z nową anteną X-510. W tor antenowy przemiennika został włączony dodatkowy filtr dupleksowy Diamond MX-72 umożliwiający wspólną pracę z aktualnie powstającym przemiennikiem 2m SR2C.

Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni