SR2GA 70cm Władysławowo

Lokalizacja przemiennika SR2GA na Witominie

 19.02.1999 rozpocząłem procedurę urzędową mającą na celu uzyskanie zezwolenia na instalację przemiennika oraz poszukiwanie lokalizacji. W większości miejsc (Zarząd Elektrociepłowni Wybrzeże, Telekomunikacja Polska SA, Polska telefonia cyfrowa ERA) uzyskiwałem odpowiedzi negatywne. Niestety, bez dobrej lokalizacji i zgody właściciela obiektu nie było możliwe uzyskanie pozwolenia na pracę przemiennika. Dopiero w 14.07.2003 udało się przy pomocy Wojtka SP2CHY uzyskać zgodę na lokalizację przemiennika 70 cm w stacji bazowej należącej do firmy Polkomtel (sieć komórkowa Plus GSM) umiejscowionej na dachu domu spokojnej starości "Za falochronem" w dzielnicy Gdynia-Witomino.

Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni