SR2GN 70cm Gniewino

Zgłoszenie zakłóceń na kanale SR2GN w rejonie Gdyni

 Pomimo długotrwałej obserwacji kanałów przemiennikowych, która poprzedziła wniosek koordynacyjny i wydanie pozwolenia okazało się, że na terenie niektórych dzielnic Gdyni na przyznanym kanale jednak występują zakłócenia od cyfrowych stacji monitoringu bądź sterownia.

 Nie wiem, czy stacje te zostały  uruchomione niedawno, czy też nadają sporadycznie i dlatego zostały przeoczone, niemniej po odebraniu sygnałów od kolegów postanowiłem ten fakt zgłosić w UKE. 8 lutego 2010 złożyłem stosowne zawiadomienie, którego treść zamieszczam poniżej.

 


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni