SR2GN 70cm Gniewino

Zmiana właściciela wieży widokowej ,,Kaszubskie Oko'' w Gniewinie

 29 stycznia 2013 Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. z siedzibą w Kostkowie przysłało pisemne zawiadomienie o zmianach w zarządzaniu majątkiem gminy Gniewino. Zmiany, które mają wpływ na sprawy krótkofalraskie, to zmiana właściciela i zarządcy wieży widokowej "Kaszubskie Oko", na której jest zainstalowany przemiennik SR2GN i bramka APRS SR2NMG.

 Obecnie trudno jest przewidzieć, jakie warunki współpracy postawy nowy zarządca wieży.

 

 


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni