SR2KU 70cm Wieżyca

Nowa antena do przemiennika SR2KU

 12 marca 2017 roku została wymieniona antena przemiennika SR2KU. Stra, wysłużona antena GP okazłą się być już nieszczelna, nabrała wody, utraciła parametry w wyniku postępującej korozji. Zastąpiliśmy ją nową anteną typu AK-3/70 (Big-Star). W najbliższym czasie zostanie wymieniony równiez kabel antenowy.


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni