SR2OK 70cm Gdynia

Praca testowa przemiennika SR2SB

 7 listopada 2001 przemiennik SR2SB został ponownie uruchomiony do prób z terenu klubu SP2ZIE, Loc:JO94GM. Pracuje tam wspólnie z przemiennikiem 70cm SR2C z jednej anteny dwupasmowej Diamond X-300.

 Przeniesienie przemiennika z lokalizacji w Pomieczynie do śródmieścia Gdyni zostało podyktowane większym zapotrzebowaniem na przemiennik 70cm stacji ruchomych, które nie były w stanie pracować przez przemiennik z powodu przeszkód terenowych (ciąg wzgórz, na których znajdują się dzielnice Gdyni Witomino, Chwarzno i Wiczlino oraz pobliskie miejscowości).

 


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni