SR2UVG 70cm Chwaszczyno

Pozytywna decyzja TP Emitel

 6 października 2011 otrzymałem informację z TP Emitel o pozytywnym rozpatrzeniu naszych podań o zgodę na montaż przemienników amatorskich na obiektach RTCN Chwaszczyno i RKCN Gdynia-Oksywie. Tegoż samego dnia zostałem osobą odpowiedzialną za współpracę z TP Emitel i prowadzenie tych inwestycji.

 7 października zostały przedstawione do akceptacji w TP Emitel zlecenia wywiadu technicznego na ww. obiektach oraz wytypowane osoby które moją wziąć udział w pracach przygotowawczych. Rekonesans na obiekcie wykonają Daniel SQ4AFR, Maciej SP2GPU i Michał SP2XDM. Proponowany termin rekonesansu 12-21 październik 2011.


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni