SR2UVG 70cm Chwaszczyno

Przemiennik SR2UVG w sieci ircDDB

 Informuję, że za namową kilku kolegów dodałem przemiennik SR2UVG do sieci ircDDB. Dzięki temu przemiennik jest obsługiwany zarówno przez sieć autoryzowaną przez ICOM jak i sieć alternatywną, bazującą na wolnym oprogramowaniu. Rozwiązanie to rozszerza to możliwości współpracy pomiędzy kolegami korzystającymi z powyższych rozwiązań.

 Status przemiennika SR2UVG w sieci ircDDB można obserwowac na bieżąco na stronach:


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni