SR2UVG 70cm Chwaszczyno

Przerwa w dostępie do sieci przemiennika SR2UVG

 Z uwagi na przebudowę sieci dostawcy Internetu, który zapewnia przemiennikowi SR2UVG komunikację z światem zewnętrznym chwilowo nie będzie dostępny panel DPLUS i nie będzie możliwości linkowania SR2UVG z innymi przemiennikami. Niedługo powinienem otrzymać nowy przydział adresów IP i nowe łącze co spowoduje przywrócenie komunikacji.


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni