Stanowisko koordynatora

Temat: Przemiennik SR2C i SR2G
Nadawca: "sp6lb"
Data: Mon, 7 Mar 2005 21:54:25 +0100
Adresat: "SP2CHY" , "sp2llq" , "SP2XDM" , "SQ2EEQ"

Witam Kolegów Wojciecha, Tadeusza, Michała i Stanisława
Na list (1) kolegi Tadeusza SP2LLQ z 21 lutego 2005, oraz (2) kolegi Wojciecha SP2CHY z 23 lutego 2005 w sprawie przemiennika w Gdyni, które  zawierały  szereg niejasności musiałem dodatkowo poprosić o wyjaśnienia sprawy :
właściciela przemiennika SR2C, w Gdyni- kol. Michała  SP2XDM oraz
operatora odpowiedzialnego za przemiennik SR2G w Gdańsku - kol.,. Stanisława SQ2EEQ.

Z wyjaśnień tych wynika:
1) Właścicielem przemiennika SR2C w kanale R0 w Gdyni jest Lewczuk Michał, SP2XDM i tylko on może wnioskować w sprawie tego przemiennika.

2) Właścicielem przemiennika SR2G w kanale R4 w Gdańsku jest TSK Rzęsna 1, Gdańsk, zaś operatorem odpowiedzialnym jest Stanisław Leszczyna, SQ2EEQ. i tylko TSK może wnioskować w sprawie tego przemiennika.

3)    Nie ma podstaw żądanie (list 1) zmiany znamiennika SR2C na SR2G, gdyż  TSK posiada aktualne pozwolenie na swój przemiennik, a nie mogą istnieć dwa różne przemienniki z tym samym znamiennikiem.

4)  Do rozporządzania przemiennikiem SR2C uprawniony jest tylko jego właściciel -  SP2XDM. Nie stawia on jednak żadnego wniosku o zmianę częstotliwości.

5) Z powodu jak w p.4) wniosku kolegi SP2LLQ (list 1) o zmianę częstotliwości i znaku przemiennika SR2C rozpatrywać nie mogę.

6) Nieprawdą jest (list 2), że SR2G jest własnością Michała SP2XDM (patrz p.1))

7) Jeśli Morski Klub Łączności, SP2ZIE, reprezentowany przez kolegę Tadeusza SP2LLQ, ma zamiar wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na nowy przemiennik w Gdyni (list 2), to proszę o formalne zgłoszenie zapytania, a wtedy rozpocznę procedurę koordynacyjną. W zapytaniu proszę podać przewidywaną lokalizację (LOC), proponowany znak, oraz kto będzie właścicielem przemiennika i kto będzie operatorem odpowiedzialnym oraz ewentualnie podstawowe dane techniczne.


Oczekuję wypowiedzi wszystkich adresatów tego listu, celem dalszego poprowadzenia sprawy  z korzyścią dla Waszego grona UKF-owców.

PS. Proszę nie wpisywać uwag do komentowanego tekstu, nawet innym kolorem, gdyż moja drukarka (laserowa) nie rozróżnia kolorów i list staje się nieczytelny.

Koordynator ds. przemienników analogowych
Zdzisław, SP6LB, 7.3.2005

Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni