• 1
  • 2

Strojenie duplekserów

Przestrajanie dupleksera RFS CP450-432W dla SR6UVW

Konstrukcja filtra przed przeróbką:

 Duplekser w czystym układzie pasmowo-przepustowym (bez pułapek szeregowych), po trzy obwody na gałąź odbiornika i nadajnika. Dodatkowe dwa obwody połączone kaskadowo w innym celu w tej samej ramie montażowej. Wszystkie obwody rezonansowe o identycznej konstrukcji. Strojenie poprzez wydłużenie rezonatora 1/2 długości fali (rezonator pełnowymiarowy, brak pojemności skracającej). Przewidziany do pracy w odstępie dupleksowym 10MHz. Dopasowanie i stromość charakterystyki regulowana poprzez zmianę współczynnika sprzężenia (obrót płaszczyzny pętli względem promienia pomiędzy osią obrotu sprzęgacza a środkiem symetrii rezonatora). Sprzęgacze umieszczone symetrycznie, stroną uziemioną w kierunku rezonatora. Zakres zmiany płaszczyzny pętli - 45 stopni (od 0,3 do 3,5dB tłumienia przepustowego na pojedynczy obwód). Cylindry rezonatorów wykonane są z cienkościennej rury aluminiowej z wspawanym wiekiem o grubości 10mm. Do wieka przykręcono miedziany (posrebrzony) rezonator wraz z układem napędu stroika (wodzik i zacisk) oraz wykonano otwory sprzęgaczy. Wieko dolne wykonane z przetłoczonej cienkiej blachy jest przynitowane nitami zrywalnymi do zewnętrznej ściany cylindra. Połączenie galwaniczne pomiędzy stałą częścią rezonatora a stroikiem zapewnia obwodowa, wielolistkowa, sprężyna z posrebrzanego brązu fosforowego. Wodzik stroika nie posiada gwintu, zatem strojenie odbywa się poprzez przesuwanie (zanurzanie i wyciąganie) wodzika. Wodzik posiada gumową nakładkę, zapobiegająca wpadnięciu całego stroika do wnętrza rezonatora w przypadku zbyt głębokiego jego wsunięcia (w końcowej fazie wsuwania stroik wypada z wieńca sprężyny i swobodnie opada na dno rezonatora - nie ma możliwości jego ponownego zamocowania bez rozwiercenia nitów i wyjęcia dna cylindra). Zakres przestrajania ~415-480MHz

 

Konstrukcja filtra po modyfikacji.

 Ze względu na mniejszy odstęp dupleksowy, wynoszący 7,6MHz zdecydowałem się użyć wszystkich rezonatorów, w układzie po cztery w obwodzie nadajnika i odbiornika. Rozwiązanie takie zapewnia bardzo wysokie tłumienie zaporowe ~100dB, przy akceptowalnym poziomie tłumienia przepustowego ~ 3dB. Tłumienie to jest większe niż w rozwiązaniach typu pass-reject, jednakże należy pamiętać, że duplekser o tej konstrukcji posiada obwody włączone szeregowo (a nie równolegle) do linii transmisyjnej, w dodatku jest przeznaczony do pracy w otoczeniu silnych sygnałów zakłócających lezących po obu stronach częstotliwości użytecznej (a nie tylko z jednej strony, jak w układzie pass-reject).

 

 Poniżej podaje szczegółowe wymiary, fotografie i charakterystyki, które mogą się przydać krótkofalowcom przy modyfikacja icnnych filtrów, lub pomóc w budowie własnych konstrukcji tego typu. Większość wykresów nie wymaga komentarza. Ostatni wykres przedstawia przenikanie sygnału z portu nadajnika na port odbiornika - przy dynamice analizatora 100dB i mocy +10dBm jego mocy wyjściowej jest on niemierzalny.

 

Wymiary rezonatora:

Średnica zewnętrzna cylindra = 100mm

Długość zewnętrzna cylindra = 300mm

Długość wewnętrzna cylindra = 250mm

Grubość pokrywy bazowej (wspawanej) = 10mm

Długość całkowita rezonatora (ze stroikiem) = 400mm

Średnica wodzika = 8mm

Średnica stałej części rezonatora = 30mm

Długość części stałej rezonatora (sama cześć cylindryczna) = 90mm

Długość części stałej rezonatora (wraz z pierścieniem sprężystym) = 115mm

Średnica ruchomej części rezonatora (stroika) = 20mm

Skok ruchu stroika = 80mm

Minimalna długość całkowita rezonatora = 125mm

Maksymalna długośc całkowita rezonatora = 205mm

Długość stroika = 100mm

Średnica otworu sprzęgacza = 21mm

Odległość osi obrotu sprzęgacza od środka symetrii cylindra = 35mm

Wymiary sprzęgacza:

Średnica tarczy = 35mm

Grubość taśmy =  1,25mm

Szerokość taśmy = 6,41mm

Wysokość pętli (od płaszczyzny montażowej) = 24,6mm

Wysokość pętli (od czoła gniazda N) = 16,58mm

Szerokość pętli = 10,6mm

Kable sprzęgające RG214:

Długość łącznika pomiędzy obwodami pasmowo-przepustowymi wraz z wtykami (od czoła do czoła gniazd N) = 215mm

Długość całkowita łącznika węzła dupleksowego (od czoła do czoła gniazd N) = 560mm

Węzeł dupleksowy w połowie długości łącznika - odległość od czoła gniazd do środka trójnika = 280mm

Wymiary zewnętrzne:

Szerokość = 420mm (485mm z uchwytami)

Wysokość = 265mm

Głębokość = 420mm

Masa: 12,5kg

 

 

 

PLOT1
PLOT1 PLOT1
PLOT2
PLOT2 PLOT2
PLOT3
PLOT3 PLOT3
PLOT4
PLOT4 PLOT4
PLOT5
PLOT5 PLOT5
PLOT6
PLOT6 PLOT6
PLOT7
PLOT7 PLOT7


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni