SR2C 2m Chwaszczyno

Ponowna odmowa z WZKiOL UM Gdyni

 Dnia 2010-11-08 w siedzibie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Gdyni odbyło się spotkanie w sprawie montażu przemiennika SR2C na obiekcie udostępnionym przez miasto.

 W spotkaniu udział wzięli naczelnik i przedstawiciele WZKiOL, Prezes Pomorskiego OT PZK Dariusz SQ2HQY, Maciej SP2GPU oraz Michał SP2XDM.

 

 Na spotkaniu przedstawiono nam decyzję WZKiOL o nieudostępnieniu obiektu o który się ubiegaliśmy. Jako ewentualne rozwiązanie zaproponowano nam możliwość ubiegania się o lokalizację na innych obiektach komunalnych będacych w posiadaniu gminy Gdynia.

 

 73! Michał, SP2XDM


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni