SR2GA 70cm Władysławowo

Zmiana sposobu uruchamiania przemiennika SR2GA

 Od dnia 2010-02-27 zmienił się sposób otwierania przemiennika SR2GA z pomiaru wartości sygnału na odbiór tonu subakustycznego (podnośnej CTCSS) o wartości 94,8Hz.

 

 Uzasadnienie:

 • Pozwolenie na użytkowanie przemiennika zawiera sposób otwarcia tonem CTCSS 94,8Hz, zaś dotychczasowy sposób otwarcia poziomem sygnału (nośną) był wprowadzony wbrew zaleceniom koordynatora UKF ze względu na prośby kolegów składane w latach 2002-2004.
 • Rozwój elektroniki, dostępność sprzętu, a także fakt, że zdecydowana większość krótkofalowców posiada urządzenia febryczne, wyposażone w enkoder CTCSS wydaje się być uzasadnionym, aby zaniechać archaicznego sposobu uruchamiania poziomem sygnału, który posiada wiele wad:
  • Poziom otwarcia trzeba ustanowić dość wysoko, aby przypadkowe zakłócenia nie powodowały wyzwoleń przemiennika
  • Przy pracującym przemienniku, wobec obecności szczątkowego poziomu nośnej własnego nadajnika na wejściu odbiornika wzrasta jego podatność na sygnały zakłócające, co objawia się trzaskami i ewentualnym samopodtrzymaniem w przypadku dużego poziomu szumów.
  • Poziom otwarcia trzeba korygować kilka razy do roku, ze względu na zmieniające się warunki szumów tła (propagacja, zakłócenia przemysłowe itp.)
  • Obecność silnych sygnałów zakłócających w klubie SP2YWL/SN2K w czasie pracy w zawodach może powodować niezamierzone uruchomienia przemiennika.

 Po przeprowadzonej dyskusji doszedłem do wniosku, że przemiennik nie będzie już obsługiwał uruchamiania nośną. Osoby, które samodzielnie zbudowały swoje urządzenia na 430MHz zapewne posiadają wystarczającą wiedzę techniczną, aby dobudować koder CTCSS podobny do tego, jaki zastosowaliśmy w przemienniku lub  inny zaś nieliczne osoby posiadające urządzenia bez kodera CTCSS mogą taki moduł dokupić gdyż większość przemienników w paśmie 70cm w Europie (również w Polsce) wymaga obsługi przez CTCSS.

 

 Wyrażam nadzieję, że dla większości użytkowników przemiennika SR2GA będzie to zmiana na lepsze, choćby ze względu na komfort nasłuchu na przemienniku.

 Przy okazji przypominam, że przemiennik SR2GA:

 • zawsze emituje podnośną CTCSS 94,8Hz i w czasie jego nasłuchu można używać blokady tonowej - do czego zachęcam,
 • nie reaguje na ton 1750Hz (burst) gdyż konstrukcyjnie taka możliwość nie została przewidziana - proszę zatem, aby nie nadawać tonu 1750Hz, gdyż nie spowoduje to zamierzonego efektu, a jedynie będzie zakłócać pracę innym użytkownikom.
73!

Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni