SR2GN 70cm Gniewino

Propozycja sposobu montażu przemiennika na wieży w Gniewinie

 18 listopada 2010, po wcześniejszym uzgodnieniu z operatorami, mającymi swoje urządzenia na wieży widokowej w Gniewinie, złożyłem na ręce Pana Jerzego Włodarskiego propozycję sposobu montażu przemiennika oraz wykonania instalacji antenowej. Złożony dokument ma być podstawą do wydania pozwolenia na zainstalowanie przemiennika.

 Złożony dokument zawierał:

  • opis budowy i zasady działania przemiennika,
  • uzgodnienia z koortynatorem ds. przemeinników (rezerwacja kanału, moc, operatorzy),
  • opis techniczny proponowanych rozwiązań montażu jednostki wewnętrznej wraz przyłączeniem zasilania,
  • projekt instalacji antenowej (rysunki konstrukcji),
  • zgodę operatora sieci komórkowej P4,
  • zgodę operatora sieci bezprzewodowej INTERKAR,
  • dokumentacje anteny i elementów instalacji odgromowej,

 Według otrzymanych zapewnień, decyzja co do wydania pozwolenia ma zapaść już w przyszłym tygodniu.

73! de SP2XDM


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni