SR2GN 70cm Gniewino

Pierwsze uruchomienie przemiennika SR2KO

 18 listopada o godzinie 18:30 nastąpiło pierwsze uruchomienie nowego przemiennika w wersji laboratoryjnej - bez obudowy. Uruchomienie to odbyło sie w trakcie pokazu dla studentów zorganizowanym w klubie łączności SP2ZIE w Gdyni. W ramach prób została przeprowadzona pierwsza łączność przez przemiennik pomiędzy stacjami SP2XDM/P a SQ4AFR. W najbliższych dniach przemiennik zostanie zamontowany w obudowie.

 

73! de SP2XDM


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni