SR2GN 70cm Gniewino

Wniosek SP6LB do Pani Prezes UKE w sprawie koordynacji przemiennkiów

 15 stycznia 2011 koordynator do spraw stacji automatycznych, kol. Zdzisław Bieńkowski SP6LB wystosował do Prezes Urzedu Komunikacji Elektronicznej, Pani Anny Streżyńskiej pismo w sprawie nieporządku, jaki wkradł się w system wydawania pozwoleń na stacje automatyczne. Kopia pisma dostępna jest poniżej.

 

 

Wydaję się, że zupełnie niechcący wsadziłem kij w mrowisko...


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni