SR2GN 70cm Gniewino

Problem z wydaniem pozwolenia

 W związku z faktem, że UKE nie wydał do tej pory  pozwolenia radiowego, motywując to faktem istnienia od pewnego czasu zbliżónego znaku w piątym okręgu skierowałem do koordynatora ds. przemienników list o następującej treści:

 

Do: Zdzisław Bieńkowski, SP6LB

Od: Michał Lewczuk, SP2XDM

DW: Dariusz Mankiewicz, SQ2HQY

 

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej z dnia 2011.01.12 zgłaszam problem z wydaniem pozwolenia na przemiennik 70cm SR2KO w Gniewinie.

Urząd Komunikacji Elektronicznej, delegatura w Gdyni oczekuje na decyzję centrali UKE z Warszawy.
UKE w Warszawie (Pan Marek Ambroziak - konsultacja tel. w dniu 2011-01-11) twierdzi, że będą zwlekać do 40 dni aby wydąć w końcu decyzję odmowną, ponieważ podobno został już zarejestrowany ten sam sufiks w piątym okręgu SR5KO.

Ponieważ sprawę przemiennika w Gniewinie (w tym wybór znaku) zgłaszałem już od września, z początkiem listopada zarezerwowałem kanał i znak, a w grudniu otrzymałem akceptację zarówno znaku jak częstotliwości uważam, że odmowa wydania znaku uzgodnionego z koordynatorem za podważenie przez UKE sensu dokonywania takowych uzgodnień i urzędu koordynatora w postaci nie respektowania jego decyzji.

Proszę zatem o wywarcie wpływu na UKE, aby wnioskowany znak został wydany. Prośbę swoją motywuję następująco
- Konflikt znaków tak naprawdę nie występuje. Nie wnioskuje przecież o SR5KO, tylko SR2KO a pozwolenie na przemiennik (i jego znak) jest przypisany do miejsca instalacji. Nie zachodzi ryzyko, że będę chciał przenieść moje urządzenia do piątego okręgu, a nawet gdyby - wystąpiłbym wtedy o inny znak.
- Nie jest to przypadek odosobniony, że da urządzenia automatyczne mają taki sam sufiks w rożnych okręgach - dotyczy to zwłaszcza znaków z jedną litera po cyfrze sufiksu - ale w moim rozumieniu nie może powodować jakiejkolwiek dyskryminacji i innego traktowania znaków z 2 czy trzyliterowym sufiksem
- Wnioskowany znak pasuje do nazwy obiektu, na którym zostanie zamontowany przemiennik - Kompleks turystyczno - wypoczynkowy "Kaszubskie Oko" i jego wybór został podyktowany wzajemną rozpoznawalnością przemiennika i obiektu - mająca na celu niejako wsparcie właściciela obiektu w ramach rewanżu za bezpłatne udostępnienie miejsca pod przemiennik i jego antenę, a także deklaracje pokrycia wydatków za energię elektryczną potrzebną do jego zasilania.
- Uzyskany w drodze uzgodnienia znak został już opublikowany m.in. w Internecie, zindeksowany przez wyszukiwarki i jest obecny zarówno w świadomości kolegów, którzy złożyli się na zakup podzespołów jak i innych, śledzących od pół roku postępy w budowie. (wystarczy wyszukać znak SR2KO w Google, aby to potwierdzić)

Obecnie od uruchomienia przemiennika dzieli nas tylko wydanie pozwolenia. Sprzęt jest gotowy do pracy.

Liczę na pozytywne załatwienie sprawy.

łączę wyrazy szacunku
Michał Lewczuk, SP2XDM


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni