SR2GN 70cm Gniewino

Zmiana znaku na SR2GN

 Ze względu na fakt, że uzgodnionego znaku SR2KO UKE nie wyda, złożyłem w dniu dzisiejszym ponownie uzgodniony z koordynatorem SP6LB wniosek - tym razem na zupełnie inny znak SR2GN.

 Przy tej okazji pragnę wyrazić publicznie moje zdanie na ten temat.

  • Nie wydaje mi się zasadnym oficjalne negowanie przez UKE faktu istnienia koordynatora ds. stacji bezobsługowych. Jak praktyka pokazała, pomijanie takiej koordynacji skutkuje powstaniem bałaganu, a w szczególności utrudnia uzyskanie pozwolenia.
  • Nie podzielam zdania wielu kolegów, że koordynator jest zbędny. Wieloletnia praktyka dowodzi, że jest to instytucja słuszna zaś konieczność utrzymania w tym względzie porządku jest nieodzowna by zapobiec interferencjom i zakłóceniom.
  • Uważam iz UKE negując sensowność pracy społecznej wykonywanej przez koordynatora z ramienia PZK przyczyni się w istotny sposób do pogorszenia sytuacji krótkofalowców w SP, nie tylko samych członków PZK. W przypadku, gdyby ten stan rzeczy uległ usankcjonowaniu niezbędnym stałoby się prowadzenie aktualnej listy stacji bezobsługowych przez desygnowaną do tego celu komórkę UKE oraz publikowanie takiej listy np. na łamach serwisu internetowego UKE (wzorem obecnie prowadzonej listy dostępnej na stronie PZK).

 Poniżej znajduje się odpowiedź, jaką otrzymałem z UKE w sprawie wniosku na przemiennik SR2KO

 Oraz nowe podanie na kolejny wybrany znak.

 Paradoksalnie występuje teraz dziwna sytuacja. Wnioskodawca musi na podaniu wpisać znak o który wnioskuje. Czy znak ten jest wolny czy zajęty dowie się dopiero jak UKE wyda decyzję (ponieważ lista prowadzona przez koordynatora jest niepełna, ze względu na to, że istnieją pozwolenia wydane bez koordynacji).

 Pozostaje mieć nadzieję, że zdrowy rozsądek zwycięży i sytuacja zostanie doprowadzona na należytego porządku i ujęta w odpowiednie ramy prawne.

 

73! de Michał, SP2XDM


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni