SR2GN 70cm Gniewino

Pozwolenie Radiowe dla SR2GN

 03.02.2011 UKE wydał Pozwolenie radiowe dla przemiennika SR2GN. Miejmy nadzieję, że zamieszanie związane w wydaniem tego pozwolenia będzie miało jakieś pozytywne konsekwencje w postaci uregulowania kwestii koordynacyjnych w toku wydawania pozwoleń na stacje automatyczne.

 Montaż przemiennika zostanie wznowiony w najbliższych dniach.

 

 

73! de Michał, SP2XDM


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni