SR2GN 70cm Gniewino

Planowane podniesienie anteny na wieży w Gniewinie

 Na czwartek 24 marca 2011 planowane jest podniesienie anteny przemiennika SR2GN o ok 4m na iglicę wieży widokowej. Zmiana ta została podyktowana chęcią zwolnienia miejsca pod anteny sektorowe nowego operatora Internetu, pracującego w technologii WiMax. Antena zostanie pdłączona łącznikiem 1/2'' ze złączami EIA 7/16''.

 W związku z powyższym pzemiennik zostanie tego dnia wyłączony przed południem na ok 2 godziny.


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni