SR2GN 70cm Gniewino

Podniesienie anteny X-300 na wieży w Gniewinie

 Zgodnie z planem 24 marca 2010 podnieśliśmy antenę przemiennika SR2GN o 5 metrów, na iglicę wieży widokowej w Gniewinie. Zastosowaliśmy uchwyty CUE-DEE oraz rury duralowe Ø60. Kabel 1/2'' LDF4A-50 został połączony złączami RFS DIN 7/16''. Po zakończeniu prac wykonaliśmy pomiary toru antenowego analizatorem Anritsu Sitemaster. SWR w całym pasmie 70cm nie przekracza 1.16 zas tłumienie nie przekracza 3dB.

 W pracach udział wzięli:

  • Maciej SP2GPU,
  • Michał SP2XDM,
  • Piotr.

Wyrażamy nadzieję, że koledzy użytkujący przemiennik zauważą poprawę poziomu sygnału i czułości. W Gdyni zaobserwowaliśmy wzrost pozimu sugnału o 3dB.

Poniżej zamiesczam kilka zdjęć wykonanych w czasie pracy.


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni