SR2UVG 70cm Chwaszczyno

Projekt instalacji złożony do akceptacji

 23 listopada 2011 został złożony w TP Emitel projekt instalacji stacji bazowej przemienników nieliniowych FM i DV dlla potrzeb krótkofalowców zrzeszonych w PZK. Projekt zakłąda montaz jednego przemiennika analogowego 2m SR2C, oraz do czterech przeienników pracujacych w paśmie 70cm z emisjami FM i DV o zróżnicowanej mocy i funkcjonalnosci.

Projekt przygotowali: Michał SP2XDM i Maciej SP2GPU.


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni