SR2UVG 70cm Chwaszczyno

Pozytywna decyzja koordynatora

 25 listopada 2011 otrzymałem pozytywną decyzję koordynatora ds. stacji automatycznych, kolegi Zdzisława SP6LB.

 Decyzja zapadła w sprawie przemienników i dotyczyła następującego przydziału częstotliwości i zanmienników:

  • SR2GS - 430,950/438.550MHz, emisja FM, CTCSS 94,8Hz,
  • SR2GT - 431.425/439.025MHz, emisja FM, CTCSS 94,8Hz,
  • SR2UVG - 431,0875/438.6875MHz i 431,2375/438.8375MHz emisja DV.

Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni