SR2UVG 70cm Chwaszczyno

Wnioski do UKE na przemienniki SR2UVG, SR2GS i SR2GT

 7 grudnia 2011 Prezes POT PZK, kol. Darek SP2HQY złożył w Gdyńskiej delegaturze UKE uzgodnione z koordynatorem podania o pozwolenia radiowe dla przemienników SR2UVG, SR2GS i SR2GT. Od decyzji urzędu zależeć będzie już teraz tylko termin udostępnienia przemienników naszym kolegom.

 Przemiennik SR2UVG jest już w pełni funkcjonującym urządzeniem, połączonym do publicznej sieci, niemniej jego uruchomienie w eterze będzie odwlekane do dnia decyzji UKE.

 Przemienniki SR2GS i SR2GT posiadają jedynie podstawową funkcjonalność retransmisji głosu i nadawania znamiennika telegraficznego - w przyszłości zostaną wyposażone w bardziej zaawansowane kontrolery - ale o tym napisze w oddzielnej notatce.


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni