SR2UVG 70cm Chwaszczyno

Opinia do projektu instalacji na RTCN Chwaszczyno

 2 grudnia 2011 otrzymałem opinię pionu technicznego TP Emitel dotyczącą mojego projektu montażu przemienników. Projekt został warunkowo przyjęty. Do uzupełnienia pozostała kwestia montażu jednej z anten, wykonania przyłącza elektrycznego i pomiarów PEM. Uszczegółowienie projektu wymaga dodatkowej wizyty na obiekcie i sporządzenia kolejnych rysunków konstrukcyjnych.

 Warto wspomnieć przy okazji, że otrzymałem zgodę na składowanie materiałów potrzebnych do wykonania instalacji na obiekcie RTCN Chwaszczyno na terenie tego obiektu. Jest to znaczące ułatwienie dla nas, ponieważ cześć z materiałów posiada spore gabaryty i niemożliwe jest ich składowanie zarówno w naszych mieszkaniach jak i w pomieszczeniach klubowych.


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni