SR2GN 70cm Gniewino

Budowa przemiennika SR2KO zakończona

 6 grudnia 2010 ukończyłem prace konstrukcyjne i montażowe nad przemiennikiem SR2KO. Przemiennik został wbudowany w jedną obudowę panelową 19'' o wysokości 3U i głębokości 350mm. W obudowie zmieściły się wszystkie podzespoły:

  • nadajnik i odbiornik (2x IC-F6022),
  • kontroler i syntezer głosu (WX-STEU),
  • duplekser i filtr pasmowy (JIESAI SQ-450A),
  • zasilacz AD-155A i akumulator 17Ah,
  • moduł komunikacyjny Ethernet UT-4,
  • termostat i wentylatory,
  • podwójny izolator ferrytowy Airtech.

 Konstrukcję prezentują poniższe zdjęcia.

 

 

 Połączenie pomiędzy modułami w.cz. zostały wykonane liniami półsztywnymi typu RG-402 zakończonymi wtykami N, zaś wyjście dupleksera z gniazdem na płycie czołowej kablem pełnopłaszczowym typu flexiform.

 

Vy 73! de SP2XDM.


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni