SR2GN 70cm Gniewino

Oczekiwanie na zakończenie formalnosci

 Aktualnie oczekuję na akceptację przez GOTiS Gniewino proponowanego w drodze uzgodnień sposobu montażu anteny na wieży widokowej.

 W związku z powyższym wszelkie prace zostają wstrzymane. Komplet aparatury, antena oraz okablowanie czekają na zakończnie procedur administracyjnych.

 

73! de SP2XDM


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni