SR2GN 70cm Gniewino

Zgoda z GOTiS Gniewino i wniosek do UKE

28-12-2010 otrzymałem zgodę na montaż przemiennika na Wiezy widokowej w Gniewinie.

 

 

Tego samego dnia w delegaturze UKE w Gdyni złożyłem wniosek o wydanie pozwolenia radiowego dla przemiennika SR2KO.

 

73! de Michał, SP2XDM


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni