SR2UVG 70cm Chwaszczyno

Rejestracja SR2UVG w sieci D-STAR

 

26 listopada 2011 Przemiennik o planowanym znaku SR2UVG został zarejestrowany w publicznej sieci D-STAR i uzyskał akceptacje USRoot.

Od tej chwili zapewnia on pełną funkcjonalność sieci D-STAR a jego status jed widoczny na portalu DSYNC.


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni