SR2GN 70cm Gniewino

Znak: SR2GN     Kanał R97 (439,325/431,725MHz)     Moc 10W

Lokalizacja: Gniewino - Wieża widokowa "Kaszubskie Oko" Lokator: JO94AR62GH

Pozwolenie od: 04.02.2011

 • Otwarcie tonem subakustycznym (podnośną) CTCSS 94,8Hz
 • Przemiennik nie reaguje na ton 1750Hz !
 • Emisja podnośnej CTCSS 94,8Hz pozwala na nasłuch przemiennika z włączoną blokadą tonową.
 • Znamiennik telegraficzny oraz głosowy. Nadawany samoczynnie i co kilka minut przy dłuższych relacjach.
 • Funkcja radiolatarni - znamiannik telegraficzny nadawany co piętnaście minut.
 • Potwierdzenie wejścia (roger-beep).

Operator odpowiedzialny:


wieza

Budowa:

  Tor nadawczo odbiorczy zbudowany jest z dwóch profesjonalnych radiotelefonów UHF ICOM IC-F6022 połączonych duplekserem Jiesai SQ-450A. Za sterowanie pracą przemiennika odpowiada kontroler WX-STEU z oprogramowaniem w wersji 1.7. Moduł kontrolera jest wyposażony w pięciopunktowy korektor charakterystyki toru akustycznego oraz generator znamiennika głosowego A93010. W celu zapewnienia możliwości zdalnego zarządzania przemiennikiem poprzez inne medium niż radiowe, dodatkowo został on wyposażony w moduł wirtualnego portu RS-232 udostępnionego poprzez sieć Internet. Moduł ten zapewnia dostęp do portu szeregowego konfiguracji kontrolera WX-STEU.

 Zdalnie sterowanie drogą radiową umożliwia czuwanie nad stanem aparatury z dowolnego miejsca poprzez:
 • włączenie/wyłączenie przemiennika
 • regulacje kilkunastu parametrów czasowych związanych z otwarciem, podtrzymaniem, zamknięciem, ignorowaniem zakłóceń impulsowych oraz generowaniem potwierdzeń i znamiennika
 • włączanie/wyłączanie trybu radiolatarni
 • wybór sposobu otwarcia: fala nośna / CTCSS / ton 1750Hz.

  Zasilanie przemiennika zapewnia zasilacz impulsowy Mean-Well AD-155A wraz z współpracującą z nim baterią akumulatorów AGM KOBE typu HV-17/12. Jeden z akumulatorów jest zainstalowany w obudowie przemiennika, pozostałe dwa są podłączone w dodatkowej kasecie, zapewniając łączną pojemność baterii 51Ah. Pojemność ta wystarcza na dwie doby autonomicznej pracy przemiennika przy założeniu stosunku nadawnia do czuwania 1:10.

 

 Przemiennik jest wyposażony w szereg zabezpieczeń:

 • podwójny izolator ferrytowy zabezpieczajacy stopiń końcowy mocy przed skutakmi awarii ukłądu antenowego,
 • termostat i zespół trzech elektrowentylatorów zabezpieczjący zasilacz i nadajnik przed przegrzaniem,
 • ochronniki przeciwprzepięciowe w torze antenowym.

 Przemiennik został wbudowany w standardową obudowe przemysłową 19'' o wysokosci 3U i głębokości 350mm i umieszczony w szafie naściennej 12U. Pozostałe moduły szafy zawierają współpracujące z przemiennikiem urządzenia:

 • dodatkowa bateria akumulatorów,
 • router oraz przełącznik ethernet,
 • moduł bramki APRS 2m SR2NMG (w przyszłości).

 

Przemiennik powstał i pracuje dzięki współpracy i pomocy:

 • Gminny Ośrodek Turystyki i Sportu w Gniewinie (udostępnienie lokalizacji),
 • SP2GPU (zakup kabla CNT-400, złącz, uziemiaczy, wspornika anteny i odgromników oraz prace montażowe),
 • SQ4AFR (prace montażowe, zakup kabla 1/2'' LDF4A-50),
 • kol. Piotr (prace montażowe),
 • SP2TQI, SP2BRN, SP2SCS, SP2IST, SQ2WHH, SQ2IHP (wsparcie finansowe - udział w zakupie podzespołów).
 • Polski Związek Krótkofalowców - udział w zakupie podzespołów,
 • Firma Interkar - łącze internetowe dla potrzeb zdalnego sterowania i nadzoru.
logo_gotis

Zdjęcia:

Dla przemiennika SR2GN Internet dostarcza

interkar

 

Najnowsze informacje o przemienniku:

Propozycja sposobu montażu przemiennika na wieży w Gniewinie

 18 listopada 2010, po wcześniejszym uzgodnieniu z operatorami, mającymi swoje urządzenia na wieży widokowej w Gniewinie, złożyłem na ręce Pana Jerzego Włodarskiego propozycję sposobu montażu przemiennika oraz wykonania instalacji antenowej. Złożony dokument ma być podstawą do wydania pozwolenia na zainstalowanie przemiennika.

 Złożony dokument zawierał:

 • opis budowy i zasady działania przemiennika,
 • uzgodnienia z koortynatorem ds. przemeinników (rezerwacja kanału, moc, operatorzy),
 • opis techniczny proponowanych rozwiązań montażu jednostki wewnętrznej wraz przyłączeniem zasilania,
 • projekt instalacji antenowej (rysunki konstrukcji),
 • zgodę operatora sieci komórkowej P4,
 • zgodę operatora sieci bezprzewodowej INTERKAR,
 • dokumentacje anteny i elementów instalacji odgromowej,

 Według otrzymanych zapewnień, decyzja co do wydania pozwolenia ma zapaść już w przyszłym tygodniu.

73! de SP2XDM

Dobór urządzeń do przemiennika SR2KO

 Po analizie dotychczasowych rezultatów uzyskanych przy budowie przemienników SR2GA i SR2C zdecydowałem o zastosowaniu w przemienniku SR2KO następujących podzespołów i rozwiązań technicznych:

tor nadajnika:

tor odbiornika:

 • radiotelefon profesjonalny ICOM IC-F6022 (25W) wraz z opcjonalnym złączem akcesoriów oraz modyfikacją według biuletynu technicznego,
 • filtr pasmowo przepustowy czteroobwodowy o szerokości -1dB/2MHz i -50dB/30MHz,

zasilanie:

kontroler i automatyka:

tor antenowy:

 • filtr dupleksowy Jiesai SQ-450N, dostrojony do częstotliwości kanału przemiennika,
 • antena kolinearna Damond X-300
 • kabel koncentryczny Andrew CNT-400
 • ochronnik przeciwprzepięciowy MHT250-N48
 • uziemiacze ekranu kabla CNT-400

Dobór gotowego kontrolera został podyktowany planowanym czasem uruchomienia. i dostępnością środków Powtórzenie konstrukcji kontrolera zastosowanego poprzednio budowanych przemiennikach (zapewniających dużo większe możliwości) pochłonęło by zbyt wiele środków i czasu. Prostsze i tańsze okazało się zastosowanie gotowej płytki. Całość przemiennika zostanie zmontowana w jednej obudowie przemysłowej 19" o wymiarze 3U. Prace nad budowa przemiennika powinny potrwać tydzień :-)

Dobór anteny i kabla został podyktowany warunkami zabudowy, możliwymi do zrealizowania na wieży.

 

73! de SP2XDM

Uzgodnienia częstotliwości i znamiennika

 9 listopada 2010, po przeprowadzeniu pomiarów poziomu zakłóceń na wieży, oraz analizie zajętości kanałów dokonałem wyboru czestotliwości i wysłąlem zgłoszenie rezerwacyjne do Koordynatora ds. przemienienników, kolegi Zdzisława SP6LB. W czasie wizyty na wieży wykonaliśmy zdjęcia do celó projektowych a także zmierzyliśmy istotne elemementy konstrukcji, W pomiarach udział wzięli:

 •  Maciej SP2GPU
 •  Daniel SQ4AFR
 •  Michał SP2XDM

Daniel SQ4AFR t...
Daniel SQ4AFR trzyma antenę X-300N do pomiarów poziomu sygnału Daniel SQ4AFR trzyma antenę X-300N do pomiarów poziomu sygnału
Michał SP2XDM z...
Michał SP2XDM z IC-E92D - Szukanie najmniej zaśmieconego kanału Michał SP2XDM z IC-E92D - Szukanie najmniej zaśmieconego kanału
Aparatura na wi...
Aparatura na wieży Aparatura na wieży
Daniel SQ4AFR t...
Daniel SQ4AFR trzyma antenę X-300N do pomiarów poziomu sygnału Daniel SQ4AFR trzyma antenę X-300N do pomiarów poziomu sygnału
Michał SP2XDM z...
Michał SP2XDM z IC-E92D i Daniel SQ4AFR z anteną X-300N Michał SP2XDM z IC-E92D i Daniel SQ4AFR z anteną X-300N
Daniel SQ4AFR t...
Daniel SQ4AFR trzyma antenę X-300N do pomiarów poziomu sygnału Daniel SQ4AFR trzyma antenę X-300N do pomiarów poziomu sygnału
Aparatura na wi...
Aparatura na wieży Aparatura na wieży
Anteny sektorow...
Anteny sektorowe P4 Anteny sektorowe P4

 Powyższe zdjęcia wykonał Maciej SP2GPU.

 

 10 Listopada otrzymałem pozytywną odpowiedź od koordynatora, co oznacza że wybrany kanał Kanał R97 (439,325/431,725MHz) oraz znamiennik SR2KO został zarezerowany.

 

73! de SP2XDM

Inicjatywa budowy przemiennika na "Kaszubskim Oku"

W czasie letniej wyprawy do skansenu w Nadolu połączonej ze zwiedzaniem okolicy, trafiłem na wieżę widokową w Gniewinie, wchodzącą w skład kompleksu turystycznego "Kaszubskie Oko" pojawiła się myśl, aby zainstalować na wieży nowy przemiennik przemiennik, bądź przenieść jeden z dotychczas zbudowanych.

 Wieża widokowa znajduje się przy brzegu zbiornika retencyjnego elektrowni szczytowo pompowej "Żarnowiec", na terenie rekreacyjnym promującym gminę Gniewino.

 

 

Właścicielem obiektu jest:

Gminny Ośrodek Turystyki i Sportu sp. z o.o.

ul. Sportowa 1, 84-250 Gniewino

tel. 586 706 698-699, fax: 586 706 342

 

Plastikowe dino...
Plastikowe dinozaury - atrakcja pod wieżą w Gniewinie Plastikowe dinozaury - atrakcja pod wieżą w Gniewinie
Aparatura GSM n...
Aparatura GSM na szczycie wieży Aparatura GSM na szczycie wieży

 

 Po przemyśleniu sprawy, zdecydowałem się na rozpoznanie możliwości zainstalowania przemiennika i rozpoczęcie procedur administracyjnych. Po wstępnym ustaleniu możliwości uzyskania pozwolenia Pomorski Zarząd Okręgowy PZK na moją prośbę wystąpił o zgodę na instalację przemiennika do właściciela obiektu pismem o następującej treści:

 

 

73! de SP2XDM


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni