SR2GN 70cm Gniewino

Znak: SR2GN     Kanał R97 (439,325/431,725MHz)     Moc 10W

Lokalizacja: Gniewino - Wieża widokowa "Kaszubskie Oko" Lokator: JO94AR62GH

Pozwolenie od: 04.02.2011

 • Otwarcie tonem subakustycznym (podnośną) CTCSS 94,8Hz
 • Przemiennik nie reaguje na ton 1750Hz !
 • Emisja podnośnej CTCSS 94,8Hz pozwala na nasłuch przemiennika z włączoną blokadą tonową.
 • Znamiennik telegraficzny oraz głosowy. Nadawany samoczynnie i co kilka minut przy dłuższych relacjach.
 • Funkcja radiolatarni - znamiannik telegraficzny nadawany co piętnaście minut.
 • Potwierdzenie wejścia (roger-beep).

Operator odpowiedzialny:


wieza

Budowa:

  Tor nadawczo odbiorczy zbudowany jest z dwóch profesjonalnych radiotelefonów UHF ICOM IC-F6022 połączonych duplekserem Jiesai SQ-450A. Za sterowanie pracą przemiennika odpowiada kontroler WX-STEU z oprogramowaniem w wersji 1.7. Moduł kontrolera jest wyposażony w pięciopunktowy korektor charakterystyki toru akustycznego oraz generator znamiennika głosowego A93010. W celu zapewnienia możliwości zdalnego zarządzania przemiennikiem poprzez inne medium niż radiowe, dodatkowo został on wyposażony w moduł wirtualnego portu RS-232 udostępnionego poprzez sieć Internet. Moduł ten zapewnia dostęp do portu szeregowego konfiguracji kontrolera WX-STEU.

 Zdalnie sterowanie drogą radiową umożliwia czuwanie nad stanem aparatury z dowolnego miejsca poprzez:
 • włączenie/wyłączenie przemiennika
 • regulacje kilkunastu parametrów czasowych związanych z otwarciem, podtrzymaniem, zamknięciem, ignorowaniem zakłóceń impulsowych oraz generowaniem potwierdzeń i znamiennika
 • włączanie/wyłączanie trybu radiolatarni
 • wybór sposobu otwarcia: fala nośna / CTCSS / ton 1750Hz.

  Zasilanie przemiennika zapewnia zasilacz impulsowy Mean-Well AD-155A wraz z współpracującą z nim baterią akumulatorów AGM KOBE typu HV-17/12. Jeden z akumulatorów jest zainstalowany w obudowie przemiennika, pozostałe dwa są podłączone w dodatkowej kasecie, zapewniając łączną pojemność baterii 51Ah. Pojemność ta wystarcza na dwie doby autonomicznej pracy przemiennika przy założeniu stosunku nadawnia do czuwania 1:10.

 

 Przemiennik jest wyposażony w szereg zabezpieczeń:

 • podwójny izolator ferrytowy zabezpieczajacy stopiń końcowy mocy przed skutakmi awarii ukłądu antenowego,
 • termostat i zespół trzech elektrowentylatorów zabezpieczjący zasilacz i nadajnik przed przegrzaniem,
 • ochronniki przeciwprzepięciowe w torze antenowym.

 Przemiennik został wbudowany w standardową obudowe przemysłową 19'' o wysokosci 3U i głębokości 350mm i umieszczony w szafie naściennej 12U. Pozostałe moduły szafy zawierają współpracujące z przemiennikiem urządzenia:

 • dodatkowa bateria akumulatorów,
 • router oraz przełącznik ethernet,
 • moduł bramki APRS 2m SR2NMG (w przyszłości).

 

Przemiennik powstał i pracuje dzięki współpracy i pomocy:

 • Gminny Ośrodek Turystyki i Sportu w Gniewinie (udostępnienie lokalizacji),
 • SP2GPU (zakup kabla CNT-400, złącz, uziemiaczy, wspornika anteny i odgromników oraz prace montażowe),
 • SQ4AFR (prace montażowe, zakup kabla 1/2'' LDF4A-50),
 • kol. Piotr (prace montażowe),
 • SP2TQI, SP2BRN, SP2SCS, SP2IST, SQ2WHH, SQ2IHP (wsparcie finansowe - udział w zakupie podzespołów).
 • Polski Związek Krótkofalowców - udział w zakupie podzespołów,
 • Firma Interkar - łącze internetowe dla potrzeb zdalnego sterowania i nadzoru.
logo_gotis

Zdjęcia:

Dla przemiennika SR2GN Internet dostarcza

interkar

 

Najnowsze informacje o przemienniku:

Odpowiedź z UKE w sprawie koordynacji przemienników

Koledzy,
w załączeniu przesyłam odpowiedź UKE na mój wniosek w sprawie koordynacji przemienników..
Wynika z tego, że  istnieje szansa prawnego uregulowania  harmonizacji naszych przepisów z Bandplanem UKF IARU
Jednocześnie proponuję koledze Lewczukowi wybranie dla przemiennika znaku SR2OK zamiast SR2KO, gdyż nadal będzie to skojarzone z Okiem Kaszubskim.
Pozdrawiam
Zdzisław, SP6LB
----- Original Message -----

From: Bylicka Irena
To: sp6lb
Sent: Wednesday, January 26, 2011 11:59 AM
Subject: FW: Wniosek w sprawie koordynacji przemienników

Szanowny Panie,

Pismo Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej DSR-MLA-5250-43/98 adresowane było do Zarządów Okręgowych PAR, a do wiadomości pismo to otrzymały organizacje zrzeszające radioamatorów. Biorąc pod uwagę ówczesne potrzeby „środowisk krótkofalarskich” przyjęto wymienione w nim zasady przydzielenia znaków wywoławczych radiostacji bezobsługowych. Zasady określone w powyższym piśmie nie stanowiły regulacji prawnych, jedynie wyrażono w nim dobrą wolę Urzędu do honorowanie środowiskowych ustaleń w kwestii radiostacji bezobsługowych. Pozwolenie na używanie radiostacji bezobsługowych wydawane są na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 143 ust. 1, 2 i 3, art. 145, art. 146 ust. 1 pkt 1, art. 148 ust. 1 i 2 oraz art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) oraz § 5 lub 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2009 r. - w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz.U. Nr 223, poz. 1472). W żadnym z wymienionych aktów prawnych nie odniesiono się do podnoszonych przez Pana kwestii tj. obowiązku koordynowania częstotliwości przeznaczonych dla radiostacji amatorskich.

Doceniamy jednakże Pana (jako przedstawiciela PZK) wieloletnie starania, mające na celu zgodne z przepisami IARU wykorzystanie częstotliwości przeznaczonych dla radiostacji bezobsługowych. Również w naszym interesie jest bezkolizyjna praca radiostacji bezobsługowych.

W dalszym ciągu będziemy brać pod uwagę Pana opinie, pod warunkiem, że osoba składająca wniosek akceptuje również Pana stanowisko.

W przypadku pozwoleń, o których unieważnieniu Pan pisze, wnioskodawcy nie zamierzali brać pod uwagą stosowanych przez środowisko radioamatorskie od lat reguł wykorzystania częstotliwości pracy radiostacji bezobsługowych.

Informujemy jednocześnie, że prowadzimy prace nad opracowaniem planu zagospodarowania częstotliwości przeznaczonych zgodnie z przepisami IARU dla urządzeń bezobsługowych.

Informujemy także, że pozwolenia na używanie radiostacji bezobsługowych o znakach wywoławczych SR5KO, SR5GK oraz SR5OT wydane zostały zgodnie z obowiązujacymi przepisami prawa i w związku z tym nie podlegają wzruszeniu.


Z poważaniem

Irena Bylicka

Gabinet Prezesa

Urząd Komunikacji Elektronicznej

ul .Kasprzaka 18/20

01-211 Warszawa

Tel. 22-53-49-344

Odpowiedź przygotowana przez:

Departament Zarządzania Zasobami Częstotliwości

Montaż szafy rack na wieży w Gniewinie

 21 stycznia 2011 na wieży widokowej w Gniewinie rozpoczął się montaż przemiennika. W ramach przeprowadzonych prac została zamontowana szafa 19" 12U i przyłącze elektryczne wraz z zabezpieczeniem i podlicznikiem. Prace montażowe wykonali: Michał SP2XDM oraz kol. Piotr (przyszły krótkofalowiec ?).

 

Montaz_Szafy_01
Montaz_Szafy_01 Montaz_Szafy_01
Montaz_Szafy_02
Montaz_Szafy_02 Montaz_Szafy_02
Montaz_Szafy_03
Montaz_Szafy_03 Montaz_Szafy_03
Montaz_Szafy_04
Montaz_Szafy_04 Montaz_Szafy_04
Montaz_Szafy_05
Montaz_Szafy_05 Montaz_Szafy_05
Montaz_Szafy_06
Montaz_Szafy_06 Montaz_Szafy_06
Montaz_Szafy_07
Montaz_Szafy_07 Montaz_Szafy_07
Montaz_Szafy_08
Montaz_Szafy_08 Montaz_Szafy_08
Montaz_Szafy_09
Montaz_Szafy_09 Montaz_Szafy_09
Montaz_Szafy_10
Montaz_Szafy_10 Montaz_Szafy_10

 

Vy 73! de Michał, SP2XDM.

Wniosek SP6LB do Pani Prezes UKE w sprawie koordynacji przemiennkiów

 15 stycznia 2011 koordynator do spraw stacji automatycznych, kol. Zdzisław Bieńkowski SP6LB wystosował do Prezes Urzedu Komunikacji Elektronicznej, Pani Anny Streżyńskiej pismo w sprawie nieporządku, jaki wkradł się w system wydawania pozwoleń na stacje automatyczne. Kopia pisma dostępna jest poniżej.

 

 

Wydaję się, że zupełnie niechcący wsadziłem kij w mrowisko...

Problem z wydaniem pozwolenia

 W związku z faktem, że UKE nie wydał do tej pory  pozwolenia radiowego, motywując to faktem istnienia od pewnego czasu zbliżónego znaku w piątym okręgu skierowałem do koordynatora ds. przemienników list o następującej treści:

 

Do: Zdzisław Bieńkowski, SP6LB

Od: Michał Lewczuk, SP2XDM

DW: Dariusz Mankiewicz, SQ2HQY

 

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej z dnia 2011.01.12 zgłaszam problem z wydaniem pozwolenia na przemiennik 70cm SR2KO w Gniewinie.

Urząd Komunikacji Elektronicznej, delegatura w Gdyni oczekuje na decyzję centrali UKE z Warszawy.
UKE w Warszawie (Pan Marek Ambroziak - konsultacja tel. w dniu 2011-01-11) twierdzi, że będą zwlekać do 40 dni aby wydąć w końcu decyzję odmowną, ponieważ podobno został już zarejestrowany ten sam sufiks w piątym okręgu SR5KO.

Ponieważ sprawę przemiennika w Gniewinie (w tym wybór znaku) zgłaszałem już od września, z początkiem listopada zarezerwowałem kanał i znak, a w grudniu otrzymałem akceptację zarówno znaku jak częstotliwości uważam, że odmowa wydania znaku uzgodnionego z koordynatorem za podważenie przez UKE sensu dokonywania takowych uzgodnień i urzędu koordynatora w postaci nie respektowania jego decyzji.

Proszę zatem o wywarcie wpływu na UKE, aby wnioskowany znak został wydany. Prośbę swoją motywuję następująco
- Konflikt znaków tak naprawdę nie występuje. Nie wnioskuje przecież o SR5KO, tylko SR2KO a pozwolenie na przemiennik (i jego znak) jest przypisany do miejsca instalacji. Nie zachodzi ryzyko, że będę chciał przenieść moje urządzenia do piątego okręgu, a nawet gdyby - wystąpiłbym wtedy o inny znak.
- Nie jest to przypadek odosobniony, że da urządzenia automatyczne mają taki sam sufiks w rożnych okręgach - dotyczy to zwłaszcza znaków z jedną litera po cyfrze sufiksu - ale w moim rozumieniu nie może powodować jakiejkolwiek dyskryminacji i innego traktowania znaków z 2 czy trzyliterowym sufiksem
- Wnioskowany znak pasuje do nazwy obiektu, na którym zostanie zamontowany przemiennik - Kompleks turystyczno - wypoczynkowy "Kaszubskie Oko" i jego wybór został podyktowany wzajemną rozpoznawalnością przemiennika i obiektu - mająca na celu niejako wsparcie właściciela obiektu w ramach rewanżu za bezpłatne udostępnienie miejsca pod przemiennik i jego antenę, a także deklaracje pokrycia wydatków za energię elektryczną potrzebną do jego zasilania.
- Uzyskany w drodze uzgodnienia znak został już opublikowany m.in. w Internecie, zindeksowany przez wyszukiwarki i jest obecny zarówno w świadomości kolegów, którzy złożyli się na zakup podzespołów jak i innych, śledzących od pół roku postępy w budowie. (wystarczy wyszukać znak SR2KO w Google, aby to potwierdzić)

Obecnie od uruchomienia przemiennika dzieli nas tylko wydanie pozwolenia. Sprzęt jest gotowy do pracy.

Liczę na pozytywne załatwienie sprawy.

łączę wyrazy szacunku
Michał Lewczuk, SP2XDM


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni