SR2GN 70cm Gniewino

Znak: SR2GN     Kanał R97 (439,325/431,725MHz)     Moc 10W

Lokalizacja: Gniewino - Wieża widokowa "Kaszubskie Oko" Lokator: JO94AR62GH

Pozwolenie od: 04.02.2011

 • Otwarcie tonem subakustycznym (podnośną) CTCSS 94,8Hz
 • Przemiennik nie reaguje na ton 1750Hz !
 • Emisja podnośnej CTCSS 94,8Hz pozwala na nasłuch przemiennika z włączoną blokadą tonową.
 • Znamiennik telegraficzny oraz głosowy. Nadawany samoczynnie i co kilka minut przy dłuższych relacjach.
 • Funkcja radiolatarni - znamiannik telegraficzny nadawany co piętnaście minut.
 • Potwierdzenie wejścia (roger-beep).

Operator odpowiedzialny:


wieza

Budowa:

  Tor nadawczo odbiorczy zbudowany jest z dwóch profesjonalnych radiotelefonów UHF ICOM IC-F6022 połączonych duplekserem Jiesai SQ-450A. Za sterowanie pracą przemiennika odpowiada kontroler WX-STEU z oprogramowaniem w wersji 1.7. Moduł kontrolera jest wyposażony w pięciopunktowy korektor charakterystyki toru akustycznego oraz generator znamiennika głosowego A93010. W celu zapewnienia możliwości zdalnego zarządzania przemiennikiem poprzez inne medium niż radiowe, dodatkowo został on wyposażony w moduł wirtualnego portu RS-232 udostępnionego poprzez sieć Internet. Moduł ten zapewnia dostęp do portu szeregowego konfiguracji kontrolera WX-STEU.

 Zdalnie sterowanie drogą radiową umożliwia czuwanie nad stanem aparatury z dowolnego miejsca poprzez:
 • włączenie/wyłączenie przemiennika
 • regulacje kilkunastu parametrów czasowych związanych z otwarciem, podtrzymaniem, zamknięciem, ignorowaniem zakłóceń impulsowych oraz generowaniem potwierdzeń i znamiennika
 • włączanie/wyłączanie trybu radiolatarni
 • wybór sposobu otwarcia: fala nośna / CTCSS / ton 1750Hz.

  Zasilanie przemiennika zapewnia zasilacz impulsowy Mean-Well AD-155A wraz z współpracującą z nim baterią akumulatorów AGM KOBE typu HV-17/12. Jeden z akumulatorów jest zainstalowany w obudowie przemiennika, pozostałe dwa są podłączone w dodatkowej kasecie, zapewniając łączną pojemność baterii 51Ah. Pojemność ta wystarcza na dwie doby autonomicznej pracy przemiennika przy założeniu stosunku nadawnia do czuwania 1:10.

 

 Przemiennik jest wyposażony w szereg zabezpieczeń:

 • podwójny izolator ferrytowy zabezpieczajacy stopiń końcowy mocy przed skutakmi awarii ukłądu antenowego,
 • termostat i zespół trzech elektrowentylatorów zabezpieczjący zasilacz i nadajnik przed przegrzaniem,
 • ochronniki przeciwprzepięciowe w torze antenowym.

 Przemiennik został wbudowany w standardową obudowe przemysłową 19'' o wysokosci 3U i głębokości 350mm i umieszczony w szafie naściennej 12U. Pozostałe moduły szafy zawierają współpracujące z przemiennikiem urządzenia:

 • dodatkowa bateria akumulatorów,
 • router oraz przełącznik ethernet,
 • moduł bramki APRS 2m SR2NMG (w przyszłości).

 

Przemiennik powstał i pracuje dzięki współpracy i pomocy:

 • Gminny Ośrodek Turystyki i Sportu w Gniewinie (udostępnienie lokalizacji),
 • SP2GPU (zakup kabla CNT-400, złącz, uziemiaczy, wspornika anteny i odgromników oraz prace montażowe),
 • SQ4AFR (prace montażowe, zakup kabla 1/2'' LDF4A-50),
 • kol. Piotr (prace montażowe),
 • SP2TQI, SP2BRN, SP2SCS, SP2IST, SQ2WHH, SQ2IHP (wsparcie finansowe - udział w zakupie podzespołów).
 • Polski Związek Krótkofalowców - udział w zakupie podzespołów,
 • Firma Interkar - łącze internetowe dla potrzeb zdalnego sterowania i nadzoru.
logo_gotis

Zdjęcia:

Dla przemiennika SR2GN Internet dostarcza

interkar

 

Najnowsze informacje o przemienniku:

Zgłoszenie zakłóceń na kanale SR2GN w rejonie Gdyni

 Pomimo długotrwałej obserwacji kanałów przemiennikowych, która poprzedziła wniosek koordynacyjny i wydanie pozwolenia okazało się, że na terenie niektórych dzielnic Gdyni na przyznanym kanale jednak występują zakłócenia od cyfrowych stacji monitoringu bądź sterownia.

Czytaj dalej

Uruchomienie przemiennia SR2GN na wieży w Gniewinie

 4 lutego 2011 przemiennik 70cm SR2GN został uruchomiony na wieży widokowej Kompleksu Turystyczno-Rekreacyjnego "Kaszubskie Oko" w Gniewinie.
 Pogoda nam nie sprzyjała. Temperatura około 1ºC, silny, porywisty wiatr i opady śniegu z deszczem utrudniła nam montaż anteny do tego stopnia, że po pół godzinie pracy na konstrukcji kombinezony i ubrania przemokły do spodu. Konieczne było przerwanie prac i suszenie czego się tylko dało.

 W czasie przerwy montowaliśmy urządzenia na dole. Jak tylko pogoda poprawiła się na tyle, że dało radę wyjść na konstrukcję udało się nam położyć na konstrukcji wieży 60 metrów kabla CNT-400 i zamontować antenę X-300. Prace montażowe trwały od 9:00 do 15:30. O 15:40 przemiennik został uruchomiony i nawiązaliśmy pierwsze łączności.

Czytaj dalej

Pozwolenie Radiowe dla SR2GN

 03.02.2011 UKE wydał Pozwolenie radiowe dla przemiennika SR2GN. Miejmy nadzieję, że zamieszanie związane w wydaniem tego pozwolenia będzie miało jakieś pozytywne konsekwencje w postaci uregulowania kwestii koordynacyjnych w toku wydawania pozwoleń na stacje automatyczne.

 Montaż przemiennika zostanie wznowiony w najbliższych dniach.

 

 

73! de Michał, SP2XDM

Zmiana znaku na SR2GN

 Ze względu na fakt, że uzgodnionego znaku SR2KO UKE nie wyda, złożyłem w dniu dzisiejszym ponownie uzgodniony z koordynatorem SP6LB wniosek - tym razem na zupełnie inny znak SR2GN.

 Przy tej okazji pragnę wyrazić publicznie moje zdanie na ten temat.

 • Nie wydaje mi się zasadnym oficjalne negowanie przez UKE faktu istnienia koordynatora ds. stacji bezobsługowych. Jak praktyka pokazała, pomijanie takiej koordynacji skutkuje powstaniem bałaganu, a w szczególności utrudnia uzyskanie pozwolenia.
 • Nie podzielam zdania wielu kolegów, że koordynator jest zbędny. Wieloletnia praktyka dowodzi, że jest to instytucja słuszna zaś konieczność utrzymania w tym względzie porządku jest nieodzowna by zapobiec interferencjom i zakłóceniom.
 • Uważam iz UKE negując sensowność pracy społecznej wykonywanej przez koordynatora z ramienia PZK przyczyni się w istotny sposób do pogorszenia sytuacji krótkofalowców w SP, nie tylko samych członków PZK. W przypadku, gdyby ten stan rzeczy uległ usankcjonowaniu niezbędnym stałoby się prowadzenie aktualnej listy stacji bezobsługowych przez desygnowaną do tego celu komórkę UKE oraz publikowanie takiej listy np. na łamach serwisu internetowego UKE (wzorem obecnie prowadzonej listy dostępnej na stronie PZK).

 Poniżej znajduje się odpowiedź, jaką otrzymałem z UKE w sprawie wniosku na przemiennik SR2KO

 Oraz nowe podanie na kolejny wybrany znak.

 Paradoksalnie występuje teraz dziwna sytuacja. Wnioskodawca musi na podaniu wpisać znak o który wnioskuje. Czy znak ten jest wolny czy zajęty dowie się dopiero jak UKE wyda decyzję (ponieważ lista prowadzona przez koordynatora jest niepełna, ze względu na to, że istnieją pozwolenia wydane bez koordynacji).

 Pozostaje mieć nadzieję, że zdrowy rozsądek zwycięży i sytuacja zostanie doprowadzona na należytego porządku i ujęta w odpowiednie ramy prawne.

 

73! de Michał, SP2XDM


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni