Przemiennik SR2GA wciąż nieczynny

 Przemiennik SR2GA wciąż pozostaje nieczynny. Maszt kratownicowy w klubie SP2YWL, zdemontowany do remontu wciąż pozostaje w stanie rozłożonym, a jego ponowne postawienie wstępnie planowane jest na czerwiec 2020. Czy to się powiedzie, zależy od wielu czynników, w tym od sytuacji z zagrożeniem epidemiologicznym w kraju. Pozostaje cierpliwie czekać. Mam nadzieję, że przed sezonem wakacyjnym przemiennik uda się uruchomić. Pozostaje pytanie, czy rząd nie odwoła wakacji.

73 de SP2XDM

Wyłączenie przemiennika SR2GA na czas remontu masztu

Informuję, że przemiennik SR2GA we Władysławowie został wyłączony, z powodu konieczności wykonania remontu masztu antenowego w klubie SP2YWL. Przemiennik zostanie uruchomiony po zakończeniu prac remontowych.

Nowe pozwolenie dla SR2GA

 Z przyjemnością informuję, że odnowiliśmy pozwolenie radiowe na przemiennik SR2GA we Władysławowie. Nowe pozwolenie jest ważne do 26 listopada 2020-ego roku. Istotną zmianą jest to, że pozwolenie jest wydane na Pomorski Oddział Terenowy PZK, a nie jak dotychczas personalnie na mnie. Jest to celowe działanie, zmierzające do przerejestrowania wszystkich moich przemienników na stowarzysznie. Spowodowane jest to względami zarówno finansowymi i organizacyjnymi.

Czytaj dalej

Przywrócenie zasięgu przemiennika SR2GA

 20 kwietnia 2012 przywróciliśmy zasięg przemiennika SR2GA, ograniczony 2 grudnia 2011. Prace przy podniesieniu masztu wymagały wielu przygotowań i dodatkowych prac remontowych. Przypomnę, że ograniczenie zasięgu związane było z uszkodzeniem anteny krótkofalowej, zamontowanej na tym samym maszcie, co antena przemiennika.


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni