SR2GA 70cm Władysławowo

Znak: SR2GA     Kanał R83 (438,975/431,375MHz)     Moc 10W

Lokalizacja: Władysłowowo - teren klubu SP2YWL Lokator: JO94ES96NP

Zezwolenie od 09.07.2008.

 • Otwarcie tonem subakustycznym (podnośną) CTCSS 94,8Hz (możliwość otwarcia nośną została wyłączona).
 • Przemiennik nie reaguje na ton 1750Hz !
 • Emisja podnośnej CTCSS 94,8Hz pozwala na nasłuch przemiennika z włączoną blokadą tonową.
 • Znamiennik telegraficzny. Nadawany samoczynnie i co kilka minut przy dłuższych relacjach.
 • Funkcja radiolatarni - znamiannik telegraficzny nadawany co piętnaście minut.
 • Potwierdzenie wejścia z pomiarem sygnału korespondenta (pojedynczy, podwójny lub potrójny roger-beep).

Operatorzy odpowiedzialni:


Budowa:

 Tor nadawczo odbiorczy został zbudowany w oparciu o płytę telefonu komórkowego analogowej sieci NMT450 FT52P. Płyta radiotelefonu została przestrojona na pasmo amatorskie, wyposażona w podwójną obudowę metalową. Wewnętrzna z blach miedzianych srebrzonych ekranuje poszczególne bloki nadajnika i odbiornika. Zewnętrzna wykonana w całości z bloku aluminium jest jednocześnie szkieletem konstrukcyjnym i radiatorem końcówki mocy.

 W celu zapewnienia wysokiej stabilności fali nośnej generator wzorcowy znajduje się poza obudową radiotelefonu. Jest to termostatowany wzorzec kwarcowy 10MHz produkcji ITT.

 W torze odbiornika w celu poprawy czułości i selektywności pracuje dodatkowo przedwzmacniacz na tranzystorach GAs-Fet SGM2016 z sześcioma filtrami heliakalnymi.

 Przemiennik został wbudowany w zamykaną na zamki szafkę stalową o wymiarach 30x30x60 cm przedzieloną przegrodą ekranującą na dwie części. W dolnej komorze chłodzonej wentylatorami znajduje się blok nadawczo-odbiorczy, zasilacz oraz system mikroprocesorowy sterujący nadajnikiem. W górnej, płytszej części znajduje się konsola sterowania zawierająca generator wzorcowy, niskoszumny przedwzmacniacz z filtrami pasmowo-przepustowymi oraz filtr dupleksowy.

 Filtr dupleksowy zastosowany w przemienniku jest przestrojonym na pasmo amatorskie fabrycznym filtrem firmy K&L zbudowanym w oparciu o  szesć  rezonatorów ćwierćfalowych (pełnowymiarowych) strojonych pojemnością. Filtr ten zapewnia niskie tłumienie w paśmie przepustowym (1<dB)  i  tłumienie w paśmie zaporowym na poziomie 85dB. Zapraszam do zapoznania się ze zdjęciami dupleksera, charakterystykami wektorowymi jego tłumienia i dopasowania oraz zdjęciami z instalacji i uruchomienia. Uprzednio (do 2010-02-26) używany był  przestrojony filtr dupleksowy typu 05113 produkcji Zakładów Radiowych Radmor S.A. o parametrach: toru Tx: Tłumienie przepustowe -1.1 dB, tłumienie zaporowe dla frx -58 dB SWR 1,34. toru Rx zaś: tłumienie przepustowe -1.2 dB, tłumienie zaporowe dla ftx -81 dB, SWR 1,45.

 Przemiennikiem steruje system mikroprocesorowy zbudowany w oparciu o mikroprocesor 80C552 i nowoczesne układy sterowane magistralą I2C - generator m.cz. Pamięć EEPROM, zegar RTC Programuje on syntezer częstotliwości, mierzy osiem poziomów napięć, temperaturę zasilacza i końcówki mocy oraz SWR, realizuje wszystkie uzależnienia czasowe, generuje raporty i znamiennik. Przy użyciu zegara czasu rzeczywistego rejestruje zdarzenia i liczy statystykę dobową oraz tygodniową użycia przemiennika. Odbiorem i nadawaniem tonów CTCSS zajmuje się w przemienniku układ CML FX365 zaś tonów DTMF układ Teltone M-8888. Znamiennik i tony potwierdzenia wejścia na przemiennik generuje układ Philipsa sterowany magistrala I2C. Do zasilania całości służy zasilacz 10A zbudowany w oparciu o układ LT1083.

 Przemiennik jest w pełni zdalnie sterowany. Zdalnie sterowanie umożliwia czuwanie nad stanem aparatury z dowolnego miejsca poprzez:

 • odczyt historii zdarzeń i statystyki
 • włączenie/wyłączenie przemiennika
 • regulację mocy wyjściowej nadajnika
 • regulacje kilkunastu parametrów czasowych związanych z otwarciem, podtrzymaniem, zamknięciem, ignorowaniem zakłóceń impulsowych oraz generowaniem potwierdzeń i znamiennika
 • włączanie/wyłączanie trybu radiolatarni
 • wybór sposobu otwarcia: fala nośna / CTCSS
 • zmianę częstotliwości tonu CTCSS

Przemiennik powstał i pracuje dzięki współpracy i pomocy:

 • SP2QBM (prace montażowe, strojeniowe, oprogramowanie mikroprocesorów),
 • SP2QBN (wykonanie i zestrojenie przedwzmacniacza),
 • SP2FWC (zakup podzespołów),
 • SQ2HEY (prace ślusarskie),
 • SP2GJE (obudowa systemu mikroprocesorowego, podzespoły elektroniczne),
 • Pomorski oddział PZK (zakup anteny X-50N ze środków oddziału),
 • Klub krótkofalowców "Galeon" SP2YWL / SN2K (aktualna lokalizacja, utrzymanie i zasilanie),
 • SQ2IHP, SP2TQI, SQ2LII, SQ2IIQ (wykonanie układu anten kierunkowych),
 • SP2IZC, SP2EBG (duplekser K&L),
 • SP2IQW (pomoc w zestrojeniu dupleksera K&L, kable RG142 B/U, złącza N).

Zdjęcia:

Najnowsze informacje o przemienniku:

Zakup nowej anteny Diamond F-718

 22 października 2010 roku została zakupiona w sklepie internetowym Inradio nowa antena Diamond F-718 o następujących parametrach:

 • konstrukcja - 18 * 1/2 λ,
 • zysk 11,5 dBi,
 • moc dopuszczalna - 250W,
 • dopasowanie (SWR) - <=1,5,
 • długość - 4,6m.,
 • złącze - N.

 Zakup tej anteny z przeznaczeniem dla przemiennika SR2GA był możliwy dzięki koledze Rafałowi SQ2IHP, który wyłożył całą niezbędną kwotę. Zapraszam chętnych do współfinansowania zakupu (zwłaszcza użytkowaników przemiennika),  do kontaktu, celem ustalenia szczegółów.

 

Zakup anteny sfinansowały następujące osoby i instytucje:

 • 70% - Rafał SQ2IHP,
 • 10% - Michał SP2TQI,
 • 20% - Abel & Profit.

 Pragnę wyrazić podziękowania dla firmy Abel & Profit z siedzibą w Łodzi za sprzedaż anteny na promocyjnych warunkach oraz szybką i profesjonalną obsługę.

 

 Nowa antena zostanie zainstalowana w miejscu dostychczasowej - wysłużonej X-510N a następnie podniesiana o ok. 20m.

 

Vy 73! de SP2XDM

Wstrzymane prace nad antenami kierunkowymi

 Z przykrością informuję, że wymiana anten przemiennika SR2GA, zaplanowana przez kolegów z klubu SP2YWL na lato 2010 nie powiodła się. Anteny nie przeszły pomyślnie prób - zwłaszcza próby czasu. Surowe, nadmorskie warunki okazały się być niszczące dla połączeń - zwłaszcza zastosowanych złącz koncentrycznych i układów dopasowania. Anteny przez pół roku straciły swoje parametry elektryczne i nie nadają się obecnie do zamontowania na maszcie kratownicowym. W związku z spodziewanym nakładem pracy  i finansów potrzebnych do ich wyremontowania - temat ten został odłożony na bliżej nieokreślony termin. Być może jeszcze nastąpi powrót do tego planu, niemniej jednak rozważam możliwość zastosowania innej anteny dookólnej - np. typu 18x1/2 o konstrukcji gwarantującej trwałość w nadmorskiej atmosferze.

Niestety, tym razem duży nakład pracy i środków nie przyniósł w zamierzonym czasie spodziewanego efektu.

 

Vy 73! de SP2XDM

Przygotowania do zabezpieczenia nadajnika w przemienniku SR2GA

 W celu zabezpieczenia końcówki mocy w nadajniku przemiennika SR2GA przed uszkodzeniem możliwym w przypadku awarii układu antenowego, zdecydowałem się zastosować podwójny izolator AIH 32100 firmy Airtech Ltd.  pochodzący z demontażu (z urządzenia na pasmo 451MHz).

 Izolator ten jest zbudowany z dwóch cyrkulatorów ferrytowych TDK Hexalator CU-331A, dwóch bezindukcyjnych rezystorów 50Ω i dwunastu trymerów dopasowujących impedancję. Izolator ten, pierwotnie zestrojony na 451.500 MHz dał się dobrze przestroić na częstotliwość 438.975 MHz z następującymi wynikami:

 • tłumienie przepustowe = -0,85dB,
 • tłumienie wsteczne = -53dB,
 • dopasowanie wejścia < -33dB,
 • dopasowanie wyjścia < -39dB.

 Izolator z zewnątrz i wewnątrz a także charakterystyki transmisji i dopasowania można zobaczyć poniżej:

 

AIH3260D - Cyrk...
AIH3260D - Cyrkulator od strony wejścia AIH3260D - Cyrkulator od strony wejścia
AIH3260D - Cyrk...
AIH3260D - Cyrkulator od strony wyjścia AIH3260D - Cyrkulator od strony wyjścia
Dopasowanie wej...
Dopasowanie wejścia przy obciążonym wyjściu Dopasowanie wejścia przy obciążonym wyjściu
Dopasowanie wej...
Dopasowanie wejścia przy obciążonym wyjściu Dopasowanie wejścia przy obciążonym wyjściu
Dopasowanie wej...
Dopasowanie wejścia przy otwartym wyjściu Dopasowanie wejścia przy otwartym wyjściu
Dopasowanie wej...
Dopasowanie wejścia przy otwartym wyjściu Dopasowanie wejścia przy otwartym wyjściu
Dopasowanie wej...
Dopasowanie wejścia przy zwartym wyjściu Dopasowanie wejścia przy zwartym wyjściu
Dopasowanie wej...
Dopasowanie wejścia przy zwartym wyjściu Dopasowanie wejścia przy zwartym wyjściu
Dopasowanie wyj...
Dopasowanie wyjścia Dopasowanie wyjścia
Dopasowanie wyj...
Dopasowanie wyjścia Dopasowanie wyjścia

 

73! de SP2XDM

 

Nowy przedwzmacniacz w przemienniku SR2GA

Dzisiaj, zgodnie z planem udało się zamontować nowy przedwzmacniacz niskoszumny i filtry pasmowe. Dzięki tej zmianie czułość przemiennika wzrosła, przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu szumów.

Przy okazji zamontowałem termostaty służące do:

 • załączenia wentylatorów przy przekroczeniu temperatury +25°C,
 • załączenia grzałki antykondensacyjnej przy spadku temperatury poniżej +10°C.

Zamontowanie termostatów było podyktowane następującymi względami:

 • Hałas wentylatorów przeszkadzał w pracy na radiostacji UKF w klubie,
 • Wentylatory pracując ciągle pobierają ok 15W mocy, co w wielu przypadkach jest po prostu stratą energii.
 • Ostatnia zima dała się we znaki układom przemiennika. Wewnątrz klubowych pomieszczeń panowała temperatura taka jak na dworze, czyli nawet -20ºC. Spowodowało to usterki, których wolałbym uniknąć w przyszłości.

 Termostaty oraz grzałka są elementami typowymi dla systemów automatyki przemysłowej. Grzałka o mocy 15W w zupełności wystarczy do podgrzania wnętrza obudowy przemiennika do temperatury powyżej 0°C.

LNA i filtry pa...
LNA i filtry pasmowe LNA i filtry pasmowe

 

73! de SP2XDM


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni