SR2GA 70cm Władysławowo

Znak: SR2GA     Kanał R83 (438,975/431,375MHz)     Moc 10W

Lokalizacja: Władysłowowo - teren klubu SP2YWL Lokator: JO94ES96NP

Zezwolenie od 09.07.2008.

 • Otwarcie tonem subakustycznym (podnośną) CTCSS 94,8Hz (możliwość otwarcia nośną została wyłączona).
 • Przemiennik nie reaguje na ton 1750Hz !
 • Emisja podnośnej CTCSS 94,8Hz pozwala na nasłuch przemiennika z włączoną blokadą tonową.
 • Znamiennik telegraficzny. Nadawany samoczynnie i co kilka minut przy dłuższych relacjach.
 • Funkcja radiolatarni - znamiannik telegraficzny nadawany co piętnaście minut.
 • Potwierdzenie wejścia z pomiarem sygnału korespondenta (pojedynczy, podwójny lub potrójny roger-beep).

Operatorzy odpowiedzialni:


Budowa:

 Tor nadawczo odbiorczy został zbudowany w oparciu o płytę telefonu komórkowego analogowej sieci NMT450 FT52P. Płyta radiotelefonu została przestrojona na pasmo amatorskie, wyposażona w podwójną obudowę metalową. Wewnętrzna z blach miedzianych srebrzonych ekranuje poszczególne bloki nadajnika i odbiornika. Zewnętrzna wykonana w całości z bloku aluminium jest jednocześnie szkieletem konstrukcyjnym i radiatorem końcówki mocy.

 W celu zapewnienia wysokiej stabilności fali nośnej generator wzorcowy znajduje się poza obudową radiotelefonu. Jest to termostatowany wzorzec kwarcowy 10MHz produkcji ITT.

 W torze odbiornika w celu poprawy czułości i selektywności pracuje dodatkowo przedwzmacniacz na tranzystorach GAs-Fet SGM2016 z sześcioma filtrami heliakalnymi.

 Przemiennik został wbudowany w zamykaną na zamki szafkę stalową o wymiarach 30x30x60 cm przedzieloną przegrodą ekranującą na dwie części. W dolnej komorze chłodzonej wentylatorami znajduje się blok nadawczo-odbiorczy, zasilacz oraz system mikroprocesorowy sterujący nadajnikiem. W górnej, płytszej części znajduje się konsola sterowania zawierająca generator wzorcowy, niskoszumny przedwzmacniacz z filtrami pasmowo-przepustowymi oraz filtr dupleksowy.

 Filtr dupleksowy zastosowany w przemienniku jest przestrojonym na pasmo amatorskie fabrycznym filtrem firmy K&L zbudowanym w oparciu o  szesć  rezonatorów ćwierćfalowych (pełnowymiarowych) strojonych pojemnością. Filtr ten zapewnia niskie tłumienie w paśmie przepustowym (1<dB)  i  tłumienie w paśmie zaporowym na poziomie 85dB. Zapraszam do zapoznania się ze zdjęciami dupleksera, charakterystykami wektorowymi jego tłumienia i dopasowania oraz zdjęciami z instalacji i uruchomienia. Uprzednio (do 2010-02-26) używany był  przestrojony filtr dupleksowy typu 05113 produkcji Zakładów Radiowych Radmor S.A. o parametrach: toru Tx: Tłumienie przepustowe -1.1 dB, tłumienie zaporowe dla frx -58 dB SWR 1,34. toru Rx zaś: tłumienie przepustowe -1.2 dB, tłumienie zaporowe dla ftx -81 dB, SWR 1,45.

 Przemiennikiem steruje system mikroprocesorowy zbudowany w oparciu o mikroprocesor 80C552 i nowoczesne układy sterowane magistralą I2C - generator m.cz. Pamięć EEPROM, zegar RTC Programuje on syntezer częstotliwości, mierzy osiem poziomów napięć, temperaturę zasilacza i końcówki mocy oraz SWR, realizuje wszystkie uzależnienia czasowe, generuje raporty i znamiennik. Przy użyciu zegara czasu rzeczywistego rejestruje zdarzenia i liczy statystykę dobową oraz tygodniową użycia przemiennika. Odbiorem i nadawaniem tonów CTCSS zajmuje się w przemienniku układ CML FX365 zaś tonów DTMF układ Teltone M-8888. Znamiennik i tony potwierdzenia wejścia na przemiennik generuje układ Philipsa sterowany magistrala I2C. Do zasilania całości służy zasilacz 10A zbudowany w oparciu o układ LT1083.

 Przemiennik jest w pełni zdalnie sterowany. Zdalnie sterowanie umożliwia czuwanie nad stanem aparatury z dowolnego miejsca poprzez:

 • odczyt historii zdarzeń i statystyki
 • włączenie/wyłączenie przemiennika
 • regulację mocy wyjściowej nadajnika
 • regulacje kilkunastu parametrów czasowych związanych z otwarciem, podtrzymaniem, zamknięciem, ignorowaniem zakłóceń impulsowych oraz generowaniem potwierdzeń i znamiennika
 • włączanie/wyłączanie trybu radiolatarni
 • wybór sposobu otwarcia: fala nośna / CTCSS
 • zmianę częstotliwości tonu CTCSS

Przemiennik powstał i pracuje dzięki współpracy i pomocy:

 • SP2QBM (prace montażowe, strojeniowe, oprogramowanie mikroprocesorów),
 • SP2QBN (wykonanie i zestrojenie przedwzmacniacza),
 • SP2FWC (zakup podzespołów),
 • SQ2HEY (prace ślusarskie),
 • SP2GJE (obudowa systemu mikroprocesorowego, podzespoły elektroniczne),
 • Pomorski oddział PZK (zakup anteny X-50N ze środków oddziału),
 • Klub krótkofalowców "Galeon" SP2YWL / SN2K (aktualna lokalizacja, utrzymanie i zasilanie),
 • SQ2IHP, SP2TQI, SQ2LII, SQ2IIQ (wykonanie układu anten kierunkowych),
 • SP2IZC, SP2EBG (duplekser K&L),
 • SP2IQW (pomoc w zestrojeniu dupleksera K&L, kable RG142 B/U, złącza N).

Zdjęcia:

Najnowsze informacje o przemienniku:

Ograniczenia zasięgu przemiennika SR2GA

 Ponieważ sztormowe wiatry wiejące w tym tygodniu dokonały pewnych uszkodzeń w układzie antenowym w klubie SP2YWL zmuszeni jesteśmy zdemontować maszt i tym samym znacznie obniżyć antenę przemiennika SR2GA. Spowoduje to znaczny spadek zasięgu i utrudni prace przez przemiennik. Po nastaniu dogodnych warunków i w miarę możliwości postaramy się przywrócić pierwotny stan, niemniej na dzień dzisiejszy nie możemy podać dokładnej daty. Prawdopodobnie będzie to możliwe dopiero wiosną 2012. Obniżenie anteny nastąpi 2 grudnia w godzinach popołudniowych.  W czasie prowadzenia prac przemiennik będzie całkowicie wyłączony.

Montaż anteny Diamond F-718 do przemiennika SR2GA

 13 czerwca 2011 roku zamontowaliśmy nowa antenę Diamond F-718 do przemiennika SR2GA, zakupioną przez Rafała SQ2IHP. Antena została zainstalowana na wysokości 20m nad poziomem gruntu na maszcie kratownicowym. Antena zasilana jest kablem 1/2''. Wsporniki wykonane przez Michała SP2TQI mocują antenę do kratownicy w dwóch punktach. Dolny wspornik, stalowy, mocuje podstawę anteny, zaś górny - z włókna szklanego zapobiega wyginaniu anteny przez wiatr.

Czytaj dalej

Przemiennik SR2GA uruchomiony po naprawie

2 kwietnia 2011, w godzinach przedpołudniowych, przemiennik SR2GA został uruchomiony po naprawie drivera końcówki mocy.

 Dzięki schematom otrzymanym od Darka SQ2OTP dokonałem przy okazji poprawek w układzie zasilania drivera i końcówki mocy - do tej pory wszystko było wykonane drogą inżynierii wstecznej i nieco po omacku.

 Podziękowania dla kolegów: Michała SP2IQW, Darka SQ2OTP, Maćka SP2QBN i Rafała SQ2IHP za okazaną pomoc. Dzięki nim naprawy można było dokonać w krótkim czasie.

Naprawa w trakcie

 Jak do tej pory udało mi się uruchomic nadajnik przemiennika, uzyskując pierwotny poziom mocy wyjściowej.

 Podziękowania dla Michała SP2IQW za cześci zamienne, Macieja SP2QBN za drugi egzemplarz płyty która została użyta jako dawca organów oraz Dariusza SQ2OTP za dostarczenie schematu ideowego płyty, który okaże się pomocny przy kolejnych naprawach. Zamiast oryginalnych tranzystorów NE85643 zostały zamontowane BFQ18 i BFQ19. Wymieniłem równiez stabilizator napiecia 8V, kilka rezystorów i jeden odgazowany kondensator w układzie zasilania.

 Obecnie przemiennik przechodzi testy...


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni